• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miłość Miłosierna odnawia mnie

Ty, Panie jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne.

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Obyś wychodził naprzeciw tym,

co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Księga Izajasz 63

Czas Adwentu powinien być dla każdego z nas wołaniem słowami proroka Izajasza. Wołaniem, aby Jezus przyszedł do nas, bo bardzo potrzebujemy Jego obecności.

W każdej chwili naszego życia mamy czuwać, wychodzić naprzeciw Bogu i zmierzać do Niego prostą drogą. Powinniśmy prostować ścieżki naszego życia zrywając z grzechem i nawracając się do Boga.

Od nas zależy, czy dany nam czas adwentowego czuwania odpowiednio wykorzystamy. Czy nie zmarnujemy nowej szansy na pogłębienie naszej relacji z Bogiem.

Przez cały Adwent możemy sami budować drogę powrotu do Jezusa, opierając się na własnych siłach i szukając najlepszych sposobów na odnalezienie Jezusa. Możemy również skorzystać z pomocy doświadczonej osoby, która odkryła małą i prostą drogę do Boga.

Zapraszamy Cię do skorzystania w czasie tegorocznego Adwentu z duchowego doświadczenia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która nakreśliła nam bezpieczną drogę powrotu do Ojca.

W czasie 4. tygodni adwentowego czekania na Zbawiciela, będziemy poznawać życie duchowe świętej Teresy z Lisieux, zagłębiając się we fragmenty książki, którą napisał Jean Lafrance – “Miłość moim powołaniem”.

Każdy fragment zaopatrzony będzie dodatkowo w krótką modlitwę do św. Teresy oraz wybrany cytat z Jej korespondencji lub “Dziejów duszy”.

Mamy nadzieję, że adwentowe refleksje w oparciu o naukę św. Teresy z Lisieux, pomogą nam wszystkim dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia oraz sprawią, że jeszcze bardziej zaprzyjaźnimy się z Małą Teresą.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: