• Flaga Ukrainy

Miesiąc: marzec 2024

Dar Bożej miłości

Czas Wielkiego Postu płynnie zmienił się w kolejny okres roku liturgicznego, czyli Triduum Paschalne. Za chwilę będziemy świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które daje nam wszystkim nadzieje życia wiecznego. Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że w darze miłości miłosiernej oddał nam swojego Jedynego Syna. Syn Boży uwolnił nas od grzechu i uratował od śmierci. Radujmy się i bądźmy wdzięczni za tak cenne dary Bożej miłości.

Jezus nie umarł, On żyje!

Radość ze zmartwychwstania naszego Pana roznosi się po całej ziemi: Jezus nie umarł, On żyje! W czasach globalnego kryzysu nadziei, jest to światło, które podnosi i daje siły. Dzisiaj, jak nigdy, mamy podążać za Jezusem z niezachwianą wiarą, niezłomną nadzieją i wielką miłością. On jest Światłością świata i wskazuje nam drogę pomimo ciemności, które nas otaczają.

Życzenia Wielkanocne 2024

Przeżywane Święta Paschalne są przypomnieniem i uobecnieniem tegoż przymierza miłości, jakie Bóg zawarł z nami przez Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie Swojego Umiłowanego Syna. Przyjęcie Sakramentu Chrztu świętego dało nam niezatarte znamię przynależności do Chrystusa i wielką godność dzieci Bożych. Świadome uczestnictwo w wielkanocnych sakramentach odrodzenia pogłębia nasze przymierze z Bogiem, oraz prowadzi do rozwoju łaski i osiągnięcia pełni dziecięctwa Bożego.

Akademia Biblijna

Okres nadchodzącego Wielkiego Tygodnia skłania nas do pogłębionej refleksji nad sensem istnienia i przemijania oraz ofiary Jezusa Chrystusa, dzięki której możemy mieć nadzieję na nowe szczęśliwe życie po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania. Na ten szczególny czas zadumy nad życiem i zmartwychwstaniem, a także na pozostałe dni roku przygotowałyśmy Akademię Biblijną, która pozwala lepiej zrozumieć treść Pisma Świętego oraz historyczne konteksty opisywanych na jego stronach wydarzeń. W sekcji Podstawy wiary / Słowo Boże dostępne są ponadto teksty Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, audycje Dialogi z Biblią oraz unikalna superprodukcja multimedialna Biblia Audio.

Pod opieką św. Józefa

Trzydzieści jeden lat temu, 19 marca 1993 r. w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim.

Bez wzniosłych uczuć i świateł

Wydawać by się mogło, że Teresa cały czas żyje w świetle. Nieustannie zjednoczona z Jezusem, ciągle wyraża Mu swoją miłość, nawet trzech minut nie pozostaje bez myśli o Nim. Jakże łatwo dać się zwieść i uwierzyć, że całe jej życie jest usłane różami... Wbrew temu, co pisze, nasza karmelitanka kroczy przez życie wąską ścieżką zawierzenia. Od młodości pozbawiona wzniosłych uczuć i świateł.

Rodzina Martin_5

Kiedy w listopadzie 1863 r. otrzymała Zelia telegram donoszący o zdobyciu przez Izydora bakalaureatu z nauk ścisłych, przesłała bratu szczere gratulacje. Troska o przyszłość brata nie dawała spokoju Zelii. Jako starsza siostra znała lepiej życie od niego. Dawało jej to prawo do pouczeń Izydora.

Biskup Szelążek – alumn płockiego seminarium

Alumn A. P. Szelążek zdobywał formację kapłańską zgodnie z reformą zapoczątkowaną przez Ks. Bpa Michała Nowodworskiego w 1870 r. Przez okres studiów w seminarium płockim uchodził za młodzieńca zdolnego, wytrwałego w pracy i czyniącego postępy w zachowaniu. Prawie zawsze w trakcie egzaminów osiągał najlepsze oceny spośród wszystkich zdających.

Stowarzyszenie

Maria z bijącym sercem udała się na ulicę Zamkową do Kurii Metropolitalnej Wileńskiej. Tam w korytarzu, przed gabinetem arcybiskupa, tłoczyło się już około trzydziestu interesantów. Taka sytuacja powtarzała się prawie codziennie, o ile tylko arcybiskup przebywał w Wilnie. Powiadano, że dla tych, którzy chcieliby zobaczyć się z Jego Ekscelencją bez stania w kolejce w kurii, była dodatkowa możliwość, a mianowicie nawiedzenie katedry o szóstej rano, kiedy to arcybiskup zasiadał w konfesjonale i czekał na petentów.

Czas na zmianę myślenia

Serdecznie zapraszamy do lektury naszego nowego biuletynu, w którym będziecie mogli przeczytać o uroczystościach w Toruniu, które odbyły się z okazji 74. rocznicy śmierci Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka - Założyciela naszego Zgromadzenia. Poza tym w biuletynie znajdziecie relacje opisujące nasze działania duszpasterskie, kilka ciekawych artykułów na temat św. Teresy i jej rodziny oraz najnowsze informacje z misyjnego Centrum Pastoralnego w Oruro.