• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

I Niedziela Adwentu – dziecięctwo i zawierzenie

Pozostać małym dzieckiem przed Bogiem to znaczy uznawać, że się jest niczym, oczekiwać wszystkiego od Boga, tak jak małe dziecko oczekuje wszystkiego od swego Ojca; niczym się nie kłopotać, nie zabiegać o nic dla siebie.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Żółty Zeszyt

Zawierzenie streszcza całą doktrynę Teresy. Postuluje bowiem, by żyć tak jak dziecko biedne i bezsilne, a jednak mające pewność, że jest kochane przez nieskończenie miłosiernego Ojca. Inaczej mówiąc, sercem orędzia terezjańskiego jest droga duchowego dziecięctwa, przeżywanego w sposób uprzywilejowany w duchu zwierzenia.

Zawierzenie najlepiej otwiera drogę do Bożej dobroci. Bóg nas pierwszy umiłował, dlatego nie ma znaczenia to, co czynimy, lecz istotna jest gotowość oddania siebie i przyjmowania Bożych darów. Uczeń Chrystusa akceptuje to, że jest biednym dzieckiem, które żyje w ramionach Ojca i powierza Mu wszelkie troski i ograniczenia. Teresa wtulona w “ramiona Dobrego Boga” śmiało spogląda za zawieruchy, wie bowiem, że Ojciec da jej w każdej chwili to, czego jej potrzeba.

Tak więc uczeń Teresy wie, że chociaż jest mały i słaby, może jednak pragnąć świętości. Wielkim Objawianiem Ewangelii jest to, że Bóg miłuje małych, ponieważ są biedni i bezsilni. Jednym słowem, Bóg kocha puste ręce. I to jest droga duchowego dziecięctwa. Nie sadźmy jednak, że jest to postawa naiwna, którą przybieramy grzecznościowo, aby nie sprawiać kłopotu. Przywołuje raczej obraz syna, który nie waha się ciągle powracać do ojca ze spokojem i całkowitym zaufaniem. I to jest właśnie droga świętości. Taka postawa jest fundamentem zawierzanie i powinna być przeżywana nie w sposób intelektualny, lecz w życiu codziennym.

Jean Lafrance


Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, prowadź nas drogą duchowego dziecięctwa i naucz, jak bezgranicznie ufać Dobremu Bogu. Powierzamy się Twojej opiece i prosimy, byś wyprosiła potrzebne nam łaski na czas rozpoczynającego się Adwentu. Amen.

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus – módl się za nami.

Podziel się: