• Flaga Ukrainy

Zarząd Zgromadzenia

„Choćbym spełniła wszystkie dzieła św. Pawła, czułabym się nadal nieużytecznym sługą.
Ale to właśnie sprawia mi radość, gdyż, nie mając nic, wszystko otrzymam od Boga”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Najwyższą władzę w całym Zgromadzeniu sprawuje Przełożona Generalna. Jest ona w Zgromadzeniu pierwszym zwierzchnikiem, który przewodzi siostrom w drodze duchowej i apostolskiej. Na niej spoczywa troska, aby wszystkie siostry i wspólnoty realizowały cele Zgromadzenia, czerpały obficie z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Założyciela Zgromadzenia sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, wiernie zachowywały przepisy Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia.

Przełożona Generalna troszczy się o życie duchowe sióstr i zachęca je do gorliwości w pracy apostolskiej. Uczestniczy w smutkach i radościach sióstr oraz wspólnot. Otacza modlitwą, zarówno poszczególne siostry, jak i całe Zgromadzenie. Czuwa nad działalnością naszej Rodziny zakonnej, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia i potrzebami Kościoła. Reprezentuje Zgromadzenie wobec władz kościelnych i świeckich. Obowiązki swoje pełni z pomocą Rady Generalnej, która wspiera Przełożoną Generalną w podejmowaniu decyzji we wszystkich ważniejszych sprawach naszej Rodziny zakonnej. Przełożoną Generalną i Radę Generalną wybiera Kapituła Generalna na okres sześciu lat. Czyni to według ustalonych norm zawartych w naszych Konstytucjach.

ZARZĄD GENERALNY ZGROMADZENIA

PRZEŁOŻONA GENERALNA s. Lucyna - Łucja Lubińska (od Chrystusa Wiecznego Króla)

Pierwszą profesję złożyła 6 sierpnia 1992 r. W Zgromadzeniu podejmowała obowiązki przełożonej domowej oraz katechetki. Podczas XIII Kapituły generalnej w dniu 30 kwietnia 2013 roku została wybrana do pełnienia funkcji przełożonej generalnej Zgromadzenia. Dnia 26 czerwca 2019 r. została wybrana przez Kapitułę na drugie sześciolecie.

WIKARIA GENERALNA I RADNA GENERALNA s. Łucja - Teresa Mentel (od Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask)

Pierwszą profesję złożyła 27 sierpnia 1979 r. W Zgromadzeniu podejmowała obowiązki przełożonej domowej, katechetki. Obecnie pełni funkcję przełożonej, w Domu generalnym w Podkowie Leśnej.

II RADNA GENERALNA s. Laura - Bogumiła Michalak (od Jezusa Miłosiernego)

Pierwszą profesję złożyła 16 lipca 2002 r. W Zgromadzeniu podejmowała obowiązki katechetki, mistrzyni nowicjatu oraz pracowała w zakrystii. Obecnie jest odpowiedzialna za formację początkową.

III RADNA GENERALNA s. Teresa Kalska (od Jezusa Mistrza Apostołów)

Pierwszą profesję złożyła 16 lipca 1995 r. W Zgromadzeniu podejmowała obowiązki przełożonej domowej, katechetki, formatorki. Obecnie jest przełożoną domu w Suwałkach.

IV RADNA GENERALNA I SEKRETARKA GENERALNA s. Hiacynta - Bożena Augustynowicz) (od Ufności Jezusa)

Pierwszą profesję złożyła 16 lipca 2002 r. W Zgromadzeniu podejmowała obowiązki jako pomoc archiwistki, postulator procesu beatyfikacyjnego. Obecnie pełni urząd sekretarki generalnej i Postulator procesu Sł. Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.