• Flaga Ukrainy

Miesiąc: grudzień 2023

Zbawiciel jest z nami

Serdecznie zapraszam do lektury ostatniego w tym roku kalendarzowym terezjańskiego biuletynu. Biuletyn zawiera informacje na temat tego, co działo się w naszym zgromadzeniu w czasie adwentowego czuwania oraz życzenia bożonarodzeniowe.

To był dobry Rok

Kończący się rok 2023 sprzyja podsumowaniom i ocenom, tego co udało nam się dokonać w mijających miesiącach w przestrzeni medialnej. Ten okres był dla nas bardzo owocny i chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy naszą stronę i media społecznościowe odwiedzają.

Boliwijskie dzieci najbliżej Dzieciątka Jezus

Boliwijskie dzieci są najbliżej Dzieciątka Jezus. Wielu z nich mieszka w domach bardzo podobnych do ubogiej stajenki, wielu doświadcza różnych braków i głodu. Bądźmy jak pasterze czy królowie, którzy śpieszą, by powitać Jezusa i złożyć mu dary. Podarujmy święta dzieciom w Oruro.

Świąteczne życzenia z Misjii w Oruro

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – będziemy mówić o Was Nowonarodzonemu, bo jak nie wysławiać tego dobra, którego On jest przyczyną w Waszych sercach. Niech ten Maleńki Bóg będzie Królem Waszych serc i napełnia je swoim pokojem i miłością. Niech On Wam błogosławi w Nowym Roku i zawsze.

Watykańskie szopki

Pod kolumnadą św. Piotra już po raz piaty, została otworzona szczególna wystawa galerii 100 szopek, które zostały wykonane i przywiezione z różnych krajów. W tej szczególnej ekspozycji znajduje się także nasza polska szopka, pokazująca trzy rodziny: Świętą Rodzinę, błogosławioną rodzinę Ulmów oraz Żydowski ród Goldmanów.

Życzenia Bożonarodzeniowe [2023]

Bóg przychodzi na świat jako dziecko, bezbronne i potrzebujące pomocy, abyśmy nie bali się Jego wielkości. On nie chce przytłoczyć nas potęgą swego majestatu, ale stając się Dzieckiem prosi o miłość. Nie pragnie niczego innego jak tylko naszej miłości – przypomina św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 9

Nadzieja jest motorem życia, podejmowanych wysiłków i śmiałego patrzenia w przyszłość. Nadzieja czysto ludzka zawieść może, ale nadzieja chrześcijańska nie, gdyż jest zbudowana na słowie Bożym, dotyczy prawdomówności Boga, obejmuje rzeczywistość nadprzyrodzoną. Takiej nadziei szukajmy i taką nadzieję budujmy w sobie, prosząc Boga o potrzebne światło.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 8

Czym jest radość? Czy to hałas zewnętrzny? Salwy śmiechu na najwyższych decybelach, czy delikatne dotknięcie Boże, Twojej łaski, które ze szczęścia wyciska łzy? Z Twojej postawy Jezu uczę się, czym jest cnota radości, gdyż radość to owoc miłości, to owoc działania Ducha Świętego w nas.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 7

Ten, kto rozkazuje, nie jest twoim Panem, ale bratem, siostrą. Bóg jest twoim Panem, Jemu oddaj pokłon. Rzetelność w podjętych zobowiązaniach wymaga dojrzałości woli, decyzji i zachowań. Ten, kto rozkazuje nie może innych podporządkowywać sobie, a ten, kto słucha, nie może zwolnić siebie z dojrzałości osobistej. Chętnego dawcę miłuje Bóg.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 6

Czy wiem, że mam dobre serce? Czy kiedykolwiek je skontrolowałem, by zobaczyć, czy jest dobre? Nikt nie rodzi się niedokończony. Bóg dał nam wszystko dobre: cały świat zewnętrzny i cały świat wnętrza. Grzech rozbił tę jedność, ale mamy pomoc Kościoła i sakramenty święte. Mamy dbać o łaskę habitualną jako trwałe uzdolnienia do życia zgodnego z prawem Bożym i łaskę aktualną.