• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kochajcie swoje kapłaństwo!

W Wielki Czwartek, 28 kwietnia 2024 r., s. Teresa Kalska ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus udzieliła wywiadu w audycji: “Tu i Teraz” w Radio Warszawa. Prowadzący audycję Jarosław Wydra, postawił siostrze pytania, brzmiały one m.in. Dlaczego powinniśmy modlić się za kapłanów? Jakie możemy mieć oczekiwania wobec kapłanów? Jakie życzenia składa siostra kapłanom, których dziś spotyka?

Siostra wyczerpująco starała się udzielić odpowiedzi na postawione pytania, np. „(…) Ludzie oczekują od kapłanów, aby byli na wzór serca Jezusowego: bogaci w pokorę, miłość, zasłuchani i zapatrzeni w Jezusa – swego Mistrza i Nauczyciela. By trwali przy Jezusie, rozmodleni, cierpliwi, oddani Bogu i ludziom, aby byli świadkami żywej wiary, gorliwymi i radosnymi świadkami Chrystusa .

Siostra Teresa w Wielki Czwartek kapłanom, których spotyka na swojej drodze składa życzenia, powtarzając za św. Janem Pawłem II: “Kochajcie swoje kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca. Umiejcie dostrzec w nim skarb ewangeliczny, za który warto dać wszystko”.

Na zakończenie audycji realizator audycji Jarosław Wydra serdecznie podziękował siostrze za rozmowę.

Wszystkich, którzy chcieliby wysłuchać w całości treść audycji zapraszamy.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: