• Flaga Ukrainy

Z życia Zgromadzenia

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Biskup Szelążek – pierwsza placówka

2 sierpnia 1888 r. Ks. A. P. Szelążek otrzymał nominację na wikariat w parafii św. Bartłomieja w Płocku, jedynej wówczas parafii na terenie miasta. W pracy kapłańskiej okazał się wzorowym i gorliwym duszpasterzem. Przede wszystkim wykazywał duże zdolności kaznodziejskie.

Jeden duch i jedno serce

W pierwszym tygodniu kwietnia, naszą rzymską wspólnotę odwiedziła, w ramach kanonicznej wizytacji, s. Lucyna Lubińska przełożona generalna wraz z siostrą Bonifacją Śliżewską, która od wielu lat pracuje na Ukrainie. Podczas odwiedzin przełożonej generalnej był czas na konstruktywną rozmowę dotyczącą formacji permanentnej i analizę życia duchowego

Od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Wiemy, że chorują systemy polityczne, ustawy, przepisy wymyślane naprędce, które rzekomo mają ułatwiać życie ludzkie. Jednak wszystko to, co wymyśla człowiek bez poszanowania godności i człowieka nie służy kompleksowej analizie ratowania osoby i nie przynosi dobrego owocu.

Posesja w Wasilkowie

W 1934 roku Maria Olechno znalazła się w Wasilkowie. Nie wiadomo na pewno, co wpłynęło na wybór tego miasteczka na miejsce jej działalności. Nie można wykluczyć, że do Wasilkowa została skierowana przez księdza Makarewicza, a może nawet przez samego arcybiskupa. W większości miasteczek Archidiecezji Wileńskiej Pracownice Niepokalanej już podjęły swoje działania. W Wasilkowie jeszcze ich nie było.

Dar Bożej miłości

Czas Wielkiego Postu płynnie zmienił się w kolejny okres roku liturgicznego, czyli Triduum Paschalne. Za chwilę będziemy świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które daje nam wszystkim nadzieje życia wiecznego. Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że w darze miłości miłosiernej oddał nam swojego Jedynego Syna. Syn Boży uwolnił nas od grzechu i uratował od śmierci. Radujmy się i bądźmy wdzięczni za tak cenne dary Bożej miłości.

Jezus nie umarł, On żyje!

Radość ze zmartwychwstania naszego Pana roznosi się po całej ziemi: Jezus nie umarł, On żyje! W czasach globalnego kryzysu nadziei, jest to światło, które podnosi i daje siły. Dzisiaj, jak nigdy, mamy podążać za Jezusem z niezachwianą wiarą, niezłomną nadzieją i wielką miłością. On jest Światłością świata i wskazuje nam drogę pomimo ciemności, które nas otaczają.

Życzenia Wielkanocne 2024

Przeżywane Święta Paschalne są przypomnieniem i uobecnieniem tegoż przymierza miłości, jakie Bóg zawarł z nami przez Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie Swojego Umiłowanego Syna. Przyjęcie Sakramentu Chrztu świętego dało nam niezatarte znamię przynależności do Chrystusa i wielką godność dzieci Bożych. Świadome uczestnictwo w wielkanocnych sakramentach odrodzenia pogłębia nasze przymierze z Bogiem, oraz prowadzi do rozwoju łaski i osiągnięcia pełni dziecięctwa Bożego.

Akademia Biblijna

Okres nadchodzącego Wielkiego Tygodnia skłania nas do pogłębionej refleksji nad sensem istnienia i przemijania oraz ofiary Jezusa Chrystusa, dzięki której możemy mieć nadzieję na nowe szczęśliwe życie po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania. Na ten szczególny czas zadumy nad życiem i zmartwychwstaniem, a także na pozostałe dni roku przygotowałyśmy Akademię Biblijną, która pozwala lepiej zrozumieć treść Pisma Świętego oraz historyczne konteksty opisywanych na jego stronach wydarzeń. W sekcji Podstawy wiary / Słowo Boże dostępne są ponadto teksty Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, audycje Dialogi z Biblią oraz unikalna superprodukcja multimedialna Biblia Audio.

Pod opieką św. Józefa

Trzydzieści jeden lat temu, 19 marca 1993 r. w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim.

Biskup Szelążek – alumn płockiego seminarium

Alumn A. P. Szelążek zdobywał formację kapłańską zgodnie z reformą zapoczątkowaną przez Ks. Bpa Michała Nowodworskiego w 1870 r. Przez okres studiów w seminarium płockim uchodził za młodzieńca zdolnego, wytrwałego w pracy i czyniącego postępy w zachowaniu. Prawie zawsze w trakcie egzaminów osiągał najlepsze oceny spośród wszystkich zdających.