Z życia Zgromadzenia

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miłosierna siostra

Każdego dnia mijamy ludzi wielkich nic nie wiedząc o ich wielkości. Mijamy bohaterów nic nie wiedząc o ich bohaterstwie. Żyjemy w blasku współczesnych nam świętych o świętość ich nie podejrzewając. Nie jest cechą ludzi wielkich a skromnych wykrzykiwać wszem i wobec o swej wielkości. Bywa, że dopiero śmierć i dystans czasowy pozwalają nam odkryć to, co za życia pewnych osób było zakryte, nierzadko szczelnie, wręcz hermetycznie.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 4

Miłość do Maryi wzrastała w niej już od dziecka. Kult i nabożeństwo do Maryi w domu Martin były naturalnym rozwojem w wierze. Dodawanie imion „Maria” każdemu dziecku z rodziny Martin podczas chrztu świętego świadczy o głębokiej zażyłości z Maryją.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 3

Miłość Teresy wypływała z jej bezgranicznej niemocy i bezgranicznej ufności. Pisała, że im bardziej jesteśmy słabi, bez pragnień i cnoty, tym bardziej nasze serce jest podatne na przemieniającą nas łaskę. Wypowiedziała znamienne słowa: „Ufność i nic jak tylko ufność powinna nas prowadzić do Miłości”.

Trudna powojenna rzeczywistość

Biskup łucki był zatroskany o kapłanów, którzy pozostali na Wołyniu, a dokładnie to najczęściej przebywali w sowieckich więzieniach i obozach pracy. W grudniu 1946 roku sporządzono w Zamku Bierzgłowskim, zapewne na polecenie biskupa Szelążka, wykaz księży diecezji łuckiej aresztowanych przez władze sowieckie w latach 1944-1945.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 2

Nadzieja pozwoliła św. Teresie ufać Bogu, że niebo będzie jej udziałem, a nawet już się nim staje. Żyjąc na ziemi pragnieniem nieba, urzeczywistniała stan wiecznej szczęśliwości, do którego zmierzała i za którym tęskniła.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 1

Wiara św. Teresy, to nie tylko jej stosunek do Boga wyrażony w postawie modlitwy i przyjmowanych sakramentach, ale przede wszystkim Boży sposób patrzenia na rzeczywistość. Przeżywanie codzienności z miłością i wypełnienie we wszystkim woli Boga z głębokim zawierzeniem naszemu Ojcu.

Nowenna do św. Teresy [2022]

Liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus przypada 1 października. Jest to dzień, w którym będziemy uwielbiać Boga za życie, powołanie i posłannictwo świętej z Lisieux, jak też wypraszać u Boga  łaski przez jej Orędownictwo.

“Terezjańskie Pudełko Gier”

"Terezjańskie Pudełko Gier" zostało opracowane dla dzieci w wieku szkolnym. Broszura zawiera wybór kilku gier aktywizujących do wykorzystania podczas katechezy w szkole lub podczas innych zajęć formacyjno – rekreacyjnych. Jej celem, oprócz dobrej zabawy, jest nauka współpracy, logicznego myślenia, ćwiczenie pamięci i umiejętność słuchania siebie nawzajem.

Jezus jest najlepszym fundamentem

W sobotę 11 września br. we wspólnocie zakonnej w Ścinawce Dolnej odbył się Dzień Otwartej Furty. Jest to kolejne spotkanie z młodymi ludźmi w ramach formacji duchowej w naszych wspólnotach. Tematem przewodnim spotkania w Ścinawce Dolnej były słowa: "Jezus jest najlepszym fundamentem".

Efektywny wypoczynek

Kończy się miesiąc sierpień, a wraz z nim wakacje. Mamy nadzieję, że dla większości z was był to czas efektywnego wypoczynku. W naszych wspólnotach zakonnych również starałyśmy się w miarę możliwości wypocząć i zregenerować siły, by z nową mocą głosić Dobrą Nowinę  oraz szerzyć drogę dziecięctwa duchowego.