• Flaga Ukrainy

Z życia Zgromadzenia

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Żołnierze Chrystusa w gościnie u św. Teresy

W niedzielę 19 listopada 2023 roku Siostry Terezjanki z Podkowy Leśnej gościły w swoim domu wspólnotę Żołnierzy Chrystusa. Na spotkanie przyjechały dwadzieścia cztery osoby, głównie z Warszawy i okolic. Kilka osób było z Łodzi oraz z Ukrainy. To już drugi raz Żołnierze Chrystusa zorganizowali swój dzień formacyjny w podkowiańskim domu Sióstr.

Duchowy formalizm czy miłość?

Formalizm przejawia się w przywiązywaniu nadmiernej wagi do przepisów i zewnętrznych form działania. Niestety taka postawa nierzadko pojawia się również w życiu duchowym człowieka. Pan Jezus często krytykował i ganił postawę formalizmu u faryzeuszy. Nie chodzi o to, by sprzeciwiać się zewnętrznym oznakom kultu, czy religijności, ale należy czuwać, by w nasze życie duchowe nie wkradło się powierzchowne zachowanie.

Ja nie umieram, wstępuję w życie

„Ja nie umieram, wstępuję w życie”. To zdanie świętej Teresy z Lisieux zawarte w jednym z jej ostatnich listów wyraża głęboką wiarę, która ożywiała ją podczas ciężkiej choroby, aż do dnia odejścia w wieczność. Siostry w Rzymie 1 listopada odwiedziły najstarszy cmentarz na Campo Verano. Razem ze wspólnotą Ojców Salwatorianów odmówiły w tym miejscu Nieszpory i część różańca świętego.

Działalność charytatywna w Chicago

Pomimo natłoku dobrowolnie podjętych obowiązków Maria znalazła czas, aby z zapałem angażować się w formacjach katolickich działających przy kościele św. Stanisława Kostki. Została członkinią Apostolstwa Modlitwy, Różańca Dziewic, Bractwa Serca Jezusowego, Arcybractwa Niepokalanego Serca Maryi i wreszcie Trzeciego Zakonu świętego Franciszka, któremu na szczeblu parafialnym przewodziła jako przełożona.

Różańcowa modlitwa

Październik jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym modlitwie różańcowej. Terezjańskie wspólnoty, w ciszy zakonnej kaplicy lub w kościele ze wspólnotą parafialną, modliły się, powierzając Bogu przez ręce Maryi rozmaite intencje. Szczególnie prosząc Królową Różańca świętego o łaskę pokoju na świecie.

Spotkanie formacyjne

W niedzielę 19 października 2023 roku siostra Goretti Rogowska, Renata Dzikielewska i Bogumiła Ptasińska CST uczestniczyły w wykładzie poprowadzonym przez o. Roberta Bujaka SJ, który jest znanym psychologiem, rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. Spotkanie odbyło się w parafii Ojców Jezuitów pw. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie.

Pomoc małej Świętej

Od 1995 r., kiedy w Polsce zaczęła rozwijać się misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus - misja modlitwy za kapłanów, rozpoczęła się moja duchowa przygoda ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Mała święta mnie wciąż fascynuje, wzbudza we mnie tęsknotę bycia zawsze blisko Pana Jezusa.

Wspólnie pomagamy misjom

Jak co roku na niedzielę misyjną papież Franciszek kieruje do nas swoje orędzie, w którym podkreśla jak ważna i jak niełatwa jest misja tych, których Kościół posyła do najbardziej potrzebujących. Bycie misjonarzem wymaga wielkiego zaparcia się samego siebie, zostawienia wszystkiego, by pójść tam, gdzie Jezus Cię potrzebuje.

Przyjaciele boliwijskiej Misji

Przed nami tydzień misyjny i razem z nim Niedziela Misyjna pod hasłem „Misje Sercem Kościoła” otwierająca ten tydzień. Tydzień szczególnej łączności z misjonarzami, z nami, co bardzo nas cieszy, gdyż z każdym rokiem pracy misyjnej, coraz bardziej przekonujemy się, że bez waszego wsparcia, nie mogłybyśmy służyć tutejszym ludziom, tak jak służymy.

Zsypała deszcz róż na moje życie

Św. Tereska cały czas prowadzi mnie i uczy miłości do Boga. Zagłębiając się w jej duchowość i „małą drogę”, doznaję łaski - ciągłych wskazówek, jak przebaczać, dziękować, prosić, służyć i pozbywać się swojego „ja”, aby została tylko wola Boża.