• Flaga Ukrainy

Miesiąc: wrzesień 2023

Dla chwały Bożej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym wrześniowym biuletynem. Znajdziecie w nim tradycyjnie informacje na temat naszej terezjańskiej posługi, którą podejmujemy na chwałę Bożą oraz ciekawostki z życia Kościoła powszechnego.

Liturgiczne wspomnienie św. Teresy z Lisieux

1 października Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a nasze Zgromadzenie uroczystość patronalną. Wszystkim sympatykom i czcicielom św. Teresy od Dzieciątka Jezus, życzę obfitości Bożych darów przez ręce naszej Patronki.

Święto św. Tereski i Centrum Pastoralnego

Prawie cały wrzesień upłynął nam pod kątem przygotowań do święta świętej Teresy od Dzieciatka Jezus. Dla nas tutaj wspomnienie Tereski, jest także dniem, w którym Centrum Pastoralne obchodzi swoje urodziny. Można powiedzieć, że za nami już 5 rok, więc to taka nasza pierwsza większa rocznica, stąd i przygotowania większe.

Nowe miejsce kultu św. Teresy z Lisieux

We wtorek 26 września br. w kaplicy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Leczenia Chorób Płuc w Olsztynie odbyło się wprowadzenie relikwii małej świętej. To jej została dedykowana kaplica szpitalna i powierzeni pod szczególną opiekę pacjenci i personel medyczny szpitala.

Św. Teresa – wzór prawdziwego misjonarza

Misjonarzem też jesteśmy Ty i ja, w naszej codzienności. Mamy głosić swoim życiem jak Wielki jest Pan i Jego Miłość, mamy nawoływać do nawrócenia i też przemieniać nasze serca, by były pełne pokoju, miłości, radości, dobra i życzliwości. I to nie raz, może okazać się o wiele trudniej, niż wyjazd na misje.

Beatyfikacja Rodziny Ulmów – świadectwo

O Markowej wiedzieli już sporo moi przyjaciele. Idąc tropem pierwszych książek i filmowych dokumentów o Rodzinie Ulmów powstałych już prawie dwie dekady temu odwiedzali tę wieś, szeroko rozłożoną na podkarpackich pagórkach. Przywozili wieści o społecznych pasjach jej przedwojennych mieszkańców. Stąd dowiedziałam się, że w Markowej powstała pierwsza w Polsce spółdzielcza przychodnia zdrowia.

Nowa Referentka Misyjna

Rada Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus powołała nową Referentkę Misyjną - s. Elżbietę Pukhalską CST. Zadaniem siostry będzie wspieranie boliwijskich misji w Oruro, wieloraka animacja misyjna oraz pośrednictwo i utrzymywanie relacji z dobroczyńcami misji.

Pozytywna odpowiedź_16

Piętnastoletnia Teresa Martin bardzo chciała, jak najszybciej wstąpić do Karmelu. Niestety na drodze do realizacji tego celu, napotkała wiele przeszkód. Jedną z nich było brak zgody ks. Hugonina, biskupa Bayeux i Lisieux. Teresa nie traciła nadziei, modliła się i czekała.

Nauczycielka kontemplacji

Oto prawdziwa kontemplacja: słuchanie/czytanie Słowa Bożego, rozważanie Go po to, by odnieść je do siebie i do własnej sytuacji życia. A następnie dać porwać się Jezusowi i patrzeć w zachwycie na Niego.

Obecna wszędzie

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest mi bliską świętą ze względu na moją córkę s. Nikodemę Czerniecką która wybrała Zgromadzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ponad 24 lata obraz Świętej wisi u nas w domu na czołowym miejscu obok krzyża.