• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jeden duch i jedno serce

W pierwszym tygodniu kwietnia, naszą rzymską wspólnotę odwiedziła, w ramach kanonicznej wizytacji, s. Lucyna Lubińska przełożona generalna wraz z siostrą Bonifacją Śliżewską, która od wielu lat pracuje na Ukrainie. Podczas odwiedzin przełożonej generalnej był czas na konstruktywną rozmowę dotyczącą formacji permanentnej i analizę życia duchowego. Każde takie spotkanie przyczynia się do jeszcze głębszego spojrzenia na terezjańskie życie i na to, co mogę uczynić więcej dla Boga, ludzi i siebie.

W wolnych chwilach był czas na spacer po rzymskich uliczkach. Z nieukrywaną radością odwiedziłyśmy bazyliki: św. Piotra, św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej. W skupieniu i na kolanach przeszłyśmy święte schody znajdujące się przy bazylice św. Jana na Lateranie, a w najstarszym baptysterium modliłyśmy się za swoich rodziców chrzestnych. Spacer po wzgórzu Genicolo dostarczył wiele emocji dzięki pięknym widokom na Rzym. Spotkania z zapraszanymi gośćmi w refektarzu: ks. Miltonem Zonta generałem SDS, ojcem Szczepanem Praśkiewiczem OCD, bratem Krzysztofem Walendowskim SVD, były czasem wspólnych miłych rozmów.

Dziękujemy Matce Generalnej za szczególne spotkanie, za budowanie wspólnoty, za wspieranie dobrym słowem, za życzliwość i siostrzaną troskę. Na dalszą posługę w Zgromadzeniu życzymy asystencji Ducha Świętego i wielu potrzebnych łask. Z modlitwą Siostry z Rzymu.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: