• Flaga Ukrainy

Miesiąc: listopad 2023

Pomiędzy dwiema wiecznościami

Listopad jest wyjątkowym miesiącem w roku kalendarzowy i liturgicznym, ponieważ przypomina nam o tym, że od Boga pochodzimy i do Boga zmierzamy. Mówi nam o tym Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, a także listopadowe wypominki za zmarłych. Chrystus zaprasza nas, abyśmy jak najlepiej wykorzystali czas dany nam na ziemi, ponieważ jest tylko chwilą pomiędzy dwiema wiecznościami, jak napisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Weselcie się nadzieją

„Weselcie się nadzieją” – ten cytat z Listu św. Pawła do Rzymian wybrał papież Franciszek jako tytuł, a zarazem temat orędzia na 38. Światowy Dzień Młodzieży, który w najbliższą niedzielę 26 listopada będzie obchodzony w Kościołach lokalnych. Ojciec Święty zachęca w nim do „do wyboru stylu życia opartego na nadziei”.

Żołnierze Chrystusa w gościnie u św. Teresy

W niedzielę 19 listopada 2023 roku Siostry Terezjanki z Podkowy Leśnej gościły w swoim domu wspólnotę Żołnierzy Chrystusa. Na spotkanie przyjechały dwadzieścia cztery osoby, głównie z Warszawy i okolic. Kilka osób było z Łodzi oraz z Ukrainy. To już drugi raz Żołnierze Chrystusa zorganizowali swój dzień formacyjny w podkowiańskim domu Sióstr.

VII Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich w Kościele katolickim obchodzony jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. VII Światowy Dzień Ubogich odbędzie się pod hasłem: “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”.

Chrześcijański kształt patriotyzmu

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” - napisał św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Kościół aprobuje patriotyzm, traktując go jako jedną z ważnych cnót społecznych, natomiast jest krytyczny wobec nacjonalizmu. „Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy” - napisali polscy biskupi w liście pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.

Znaczenie patriotyzmu

Papież Jan Paweł II podczas audiencji dla wiernych z Białorusi w 1998 roku mówił: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”. Doskonale wiedział, o czym mówi – urodził się w 1920 roku i należał do pierwszego pokolenia Polaków urodzonych w wolnej Polsce.

Duchowy formalizm czy miłość?

Formalizm przejawia się w przywiązywaniu nadmiernej wagi do przepisów i zewnętrznych form działania. Niestety taka postawa nierzadko pojawia się również w życiu duchowym człowieka. Pan Jezus często krytykował i ganił postawę formalizmu u faryzeuszy. Nie chodzi o to, by sprzeciwiać się zewnętrznym oznakom kultu, czy religijności, ale należy czuwać, by w nasze życie duchowe nie wkradło się powierzchowne zachowanie.

Ja nie umieram, wstępuję w życie

„Ja nie umieram, wstępuję w życie”. To zdanie świętej Teresy z Lisieux zawarte w jednym z jej ostatnich listów wyraża głęboką wiarę, która ożywiała ją podczas ciężkiej choroby, aż do dnia odejścia w wieczność. Siostry w Rzymie 1 listopada odwiedziły najstarszy cmentarz na Campo Verano. Razem ze wspólnotą Ojców Salwatorianów odmówiły w tym miejscu Nieszpory i część różańca świętego.

Rodzina Martin_1

Spiżowy głos dzwonu przerwał krystaliczną ciszę. Anioł Pański. Ludwik oderwał wzrok od skał roziskrzonych tęczą barw i skierował spojrzenie na niebo. Zdawało mu się, że jeszcze nigdy nie był tak blisko Boga,  którego szukał, jak teraz. I znowu cisza przerywana  od czasu do czasu przyniesionym  przez powiew wiatru łoskotem wodospadu. Ręce Ludwika spoczęły na sznurze od dzwonka przy bramie. 

Akt oddania się Jezusowi

Rozważanie tekstu biblijnego i kontemplacja służą Teresie jako trampolina do tego, by całkowicie oddać się Jezusowi. Karmelitanka z Lisieux nie poprzestaje na czystej medytacji, lecz za każdym razem czyni akt bezgranicznego daru z siebie. Wie, że celem modlitwy, jak i całego życia, jest niczego nie odmówić Jezusowi. Pragnie kochać Go do szaleństwa; tak, jak nie był jeszcze kochany.