• Flaga Ukrainy

Miesiąc: październik 2023

Spotkanie formacyjne

W niedzielę 19 października 2023 roku siostra Goretti Rogowska, Renata Dzikielewska i Bogumiła Ptasińska CST uczestniczyły w wykładzie poprowadzonym przez o. Roberta Bujaka SJ, który jest znanym psychologiem, rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. Spotkanie odbyło się w parafii Ojców Jezuitów pw. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie.

Misje sercem Kościoła

Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października.  W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie.

Pomoc małej Świętej

Od 1995 r., kiedy w Polsce zaczęła rozwijać się misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus - misja modlitwy za kapłanów, rozpoczęła się moja duchowa przygoda ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Mała święta mnie wciąż fascynuje, wzbudza we mnie tęsknotę bycia zawsze blisko Pana Jezusa.

Wspólnie pomagamy misjom

Jak co roku na niedzielę misyjną papież Franciszek kieruje do nas swoje orędzie, w którym podkreśla jak ważna i jak niełatwa jest misja tych, których Kościół posyła do najbardziej potrzebujących. Bycie misjonarzem wymaga wielkiego zaparcia się samego siebie, zostawienia wszystkiego, by pójść tam, gdzie Jezus Cię potrzebuje.

Przyjaciele boliwijskiej Misji

Przed nami tydzień misyjny i razem z nim Niedziela Misyjna pod hasłem „Misje Sercem Kościoła” otwierająca ten tydzień. Tydzień szczególnej łączności z misjonarzami, z nami, co bardzo nas cieszy, gdyż z każdym rokiem pracy misyjnej, coraz bardziej przekonujemy się, że bez waszego wsparcia, nie mogłybyśmy służyć tutejszym ludziom, tak jak służymy.

Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dziś mija 39. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To ustanowione w 2018 r. święto państwowe oddaje hołd „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Święto przypomina o roli, jaką odegrali duchowni w obronie oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.

Zsypała deszcz róż na moje życie

Św. Tereska cały czas prowadzi mnie i uczy miłości do Boga. Zagłębiając się w jej duchowość i „małą drogę”, doznaję łaski - ciągłych wskazówek, jak przebaczać, dziękować, prosić, służyć i pozbywać się swojego „ja”, aby została tylko wola Boża.

Adhortacja Apostolska: TYLKO UFNOŚĆ

Drogę duchową św. Teresy od Dzieciątka Jezus przedstawia w swojej siódmej adhortacji apostolskiej papież Franciszek. Nosi ona francuski tytuł „C’est la confiance” (Tylko ufność). Ojciec Święty podkreśla jej skoncentrowanie się na osobie Jezusa – jedynej jej miłości, a także heroiczny charakter jej wiary w to, że miłość Odkupiciela jest silniejsza od grzechu.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To powiedzenie ma swoje źródło w faktach historycznych z czasów świetności Imperium Rzymskiego. Dziś używamy tego określenia bardziej symbolicznie, w przenośni, chociaż dla mnie stało się ono faktem, bo w dniu imienin papieża Franciszka, wylądowałam na lotnisku Fiumicino w Rzymie.

Spotkajmy się w ogrodzie „wśród róż”

W aurze złotej polskiej jesieni, Siostry z podkowiańskiej wspólnoty zaprosiły do swojego leśnego ogrodu sympatyków św. Teresy oraz radiosłuchaczy audycji „Wśród róż”. Wakacyjne rozważania o życiu i duchowości św. Teresy z Lisieux emitowane były na antenie Radio Warszawa 106,2 fm.