• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

“Terezjańskie Pudełko Gier”

Jednym z zadań witryny internetowej sióstr Terezjanek jest propagowanie małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czynimy to na różne sposoby, poprzez udostępnianie treści związanych z życiem i posłannictwem św. Teresy, publikowanie materiałów, broszur i filmów pomocnych do prowadzenia katechezy, ponadto pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą, itp.

Jedną z takich pomocy inspirowanych duchowością małej drogi św. Teresy jest nowo powstała gra: “Terezjańskie Pudełko Gier”, autorstwa siostry Krystyny Nowakowskiej CST.

Została opracowana dla dzieci w wieku szkolnym. Broszura zawiera wybór kilku gier aktywizujących do wykorzystania podczas katechezy w szkole lub podczas innych zajęć formacyjno – rekreacyjnych. Jej celem, oprócz dobrej zabawy, jest nauka współpracy, logicznego myślenia, ćwiczenie pamięci i umiejętność słuchania siebie nawzajem.

Zabawy ponadto przybliżają dzieciom postać św. Teresy z Lisieux oraz jej duchowe przesłanie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi grami i wspólnej zabawy.

Pobierz broszurę z opisem gry.

Tutaj znajdziesz interaktywne katechezy.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: