• Flaga Ukrainy

Gry i zabawy

„Wielcy święci pracowali dla chwały Boga. Ja jestem tylko małą duszą, pracuję dla Jego radości”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ważnym elementem działalności apostolskiej Zgromadzenia jest formacja duchowa dzieci i młodzieży. Siostry realizują wychowanie religijne poprzez katechezę w szkole oraz w placówkach wychowawczych. Istotnym elementem apostolstwa wśród dzieci i młodzieży są rekolekcje, dni skupienia oraz duszpasterstwo w dziecięcych i młodzieżowych wspólnotach. Siostry Terezjanki w swojej pracy korzystają z nowych form i metod nauczania, dostosowanych do mentalności współczesnego młodego człowieka. Prezentowane treści mogą być pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu katechezy oraz w spotkaniach formacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Publikujemy na tej stronie zbiór broszur, w których nasze siostry zamieściły rozmaite gry, zabawy oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ich pracy z dzieci i młodzieżą. Są to ich autorskie opracowania inspirowane duchowością małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Broszury zawierają szczegółowe opisy zamieszczonych gier i zabaw, określające ich cele, sposób przygotowania i przeprowadzenia, a także wzory gotowych do wykorzystania rekwizytów, plansz, grafik itp. Zachęcamy do korzystania z tych pomocy w pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Różańcowy escape room

Zadania z prezentowanej tutaj gry zostały opracowane dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej.

Zadania wykonywane w czasie gry odwołują się do treści dotyczących modlitwy różańcowej. Mogą być formą podsumowania lekcji o Różańcu w szkole lub inspiracją do przeprowadzenia spotkania formacyjnego we wspólnocie dzieci.

Metoda tej gry, nazwana przeze mnie wyrażeniem “escape room” nawiązuje do znanej i lubianej przez dzieci metody stacji zadaniowych. Na kolejnych stronach tej broszury prezentujemy szczegółowy opis zadań składających się na tę zabawę oraz pomoce do jej przeprowadzenia – karty zadań i szablony.

W jednej z krzyżówek dostał się błąd w zapisie bilijnym. TUTAJ można pobrać prawidłową kartę.

Pobierz broszurę z opisem gry

Terezjańskie pudełko gier

Terezjańskie pudełko gier zostało opracowane dla dzieci w wieku szkolnym. Broszura zawiera wybór kilku gier aktywizujących do wykorzystania podczas katechezy w szkole lub podczas innych zajęć formacyjno – rekreacyjnych. Jej celem, oprócz dobrej zabawy, jest nauka współpracy, logicznego myślenia, ćwiczenie pamięci i umiejętność słuchania siebie nawzajem.

Zabawy ponadto przybliżają dzieciom postać św. Teresy z Lisieux oraz jej duchowe przesłanie. Mogą być wykorzystane jako utrwalenie wiadomości i podsumowanie zajęć.

Broszura zawiera opisy i gotowe szablony takich gier jak: MEMORY, JA MAM – KTO MA w dwóch wersjach, dla starszych i młodszych dzieci, układankę TRIMINO oraz tzw. TEST NA UWAŻNOŚĆ.

Pobierz broszurę z opisem gry

Z małą Tereską na rybach

Zabawa „Z małą Tereską na rybach” została opracowana dla dzieci w wieku 6-12 lat. Jej celem, oprócz dobrej zabawy, jest ukazanie wartości chrześcijańskich. Szczególnie zaakcentowana została konieczność pielęgnowania dobrych relacji między dziećmi i rodzicami. Zabawa ponadto przybliża dzieciom postać św. Teresy z Lisieux, opowiadając o niektórych faktach z jej życia. Nazwa pochodzi od słów samej św. Teresy: „Wspaniale wspominam dni, kiedy kochany mój król zabierał mnie ze sobą na ryby. Tak bardzo lubiłam wieś, kwiaty i ptaki! Czasem próbowałam sama łowić, posługując się małą wędką…”.

Zadania wykonywane w czasie gry odwołują się do rozmaitych aspektów duchowości małej drogi św. Teresy. Każde z nich otwiera nowy kontekst do podjęcia rozmowy z dziećmi na tematy związane z chrześcijańską formacją duchową, takie jak świętość, zaufanie Panu Bogu, miłość i modlitwa. Na kolejnych stronach tej broszury prezentujemy szczegółowy opis zadań składających się na tę zabawę oraz pomoce do jej przeprowadzenia.

Pobierz broszurę z opisem gry

Terezjańska gra terenowa dla dzieci

Terezjańska gra terenowa została opracowana na wakacyjny wyjazd kolonijny dla dzieci w wieku 6-12 lat. Jej celem, oprócz dobrej zabawy jest ukazanie bogactwa małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz przybliżenie postaci małej świętej. Zadania są tak ułożone, aby integrować grupę, uczyć dzieci współpracy oraz rozwijać ich kreatywność i pomysłowość.

Fabuła gry opiera się na pięciu filarach, które tworzą duchowość małej drogi. Jest to MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, ZAUFANIE, WDZIĘCZNOŚĆ i MODLITWA.

Zabawa została opracowana jako gra terenowa, jednak jej elementy można wykorzystać na katechezie szkolnej czy różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych. Na kolejnych stronach tej broszury prezentujemy szczegółowy opis zadań składających się na tę zabawę oraz pomoce do jej przeprowadzenia.

Pobierz broszurę z opisem gry