„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

“Słuchanie uchem serca”

“Słuchanie uchem serca”, to temat przewodni 56. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który obchodzimy w Kościele katolickim w trzecią niedzielę września. Jak co roku z tej okazji papież Franciszek wystosował specjalne Orędzie.

W ten dzień odbywają się liczne spotkania poświęcone mediom, a wierni modlą się w intencji pracowników mediów: telewizji, radia, prasy, internetu.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. w punkcie 18 oświadcza:

“W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego”.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus odczytując znaki naszych czasów, których symbolem stał się Internet i telefon komórkowy, wkraczają ze swoją apostolską posługą także w przestrzeń cyfrową. Nie może przecież zabraknąć w niej troski o prawdę i Słowa Bożego. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla których technologie komunikacyjne stały naturalną formą wymiany myśli i budowania więzi. W rzeczywistości informacyjnego nadmiaru i chaosu, posłannictwo sióstr Terezjanek realizowane na „cyberkontynencie” nabiera szczególnego znaczenia. Bóg oddziałuje swoim Słowem na ludzkie umysły i serca. Niezależnie zatem od tego, czy jest Ono przekazywane w przestrzeni realnej, czy wirtualnej – zawsze pozostanie narzędziem kształtowania etycznych postaw w rodzinach i szkołach, a w konsekwencji budowania fundamentów zdrowego społeczeństwa i państwa.

W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux, chcemy wykorzystywać i zagospodarowywać przestrzeń medialną, aby nieść posłanie o prawdzie Ewangelii. „Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalenia przyszedł Chrystus Pan na ziemię wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…”, a takimi narzędziami stają się również: Facebook, Twitter, YouTubeInstagram , Newsletter.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz przekaz, co publikujemy i jakie treści rozpowszechniamy, bo wszyscy jesteśmy zaproszeni by być świadkami prawdy, misjonarzami w naszych rodzinach, miejscach pracy, w mediach.

s. Dawida Prusińska CST

Orędzie na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Podziel się: