Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Coraz bliżej beatyfikacji Janiny Woynarowskiej

Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania ośmiu dekretów: jednego o cudzie do beatyfikacji oraz siedmiu o heroiczności cnót. Jeden z dekretów o heroiczności cnót dotyczy Polski, Janiny Woynarowskiej (1923-1979).

Rocznica kanonizacji Świętej z Lisieux

W tym roku przypada 97. rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezusa (17 maja 1925), francuskiej karmelitanki i doktor Kościoła powszechnego. W pamiętnym dniu papież Pius XI, w otoczeniu 23 kardynałów i 250 biskupów, zgromadzonej rzeszy ludzi przybyłych do Rzymu wypowiedział uroczystą formułę ogłaszającą, że pokorną karmelitankę z Lisieux można odtąd nazywać “świętą Teresą od Dzieciątka Jezus”.

Dziecięce majowe kapliczki

Maj to miesiąc szczególnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej. Przestrzeń katechezy szkolnej stwarza możliwość pochylenia się nad tajemnicą Maryi w wezwaniach Litanii Loretańskiej oraz lepszego poznania tej formy pobożności.

Orędzie na Światowy Dzień Powołań

Słowa „powołanie” nie należy rozumieć w sensie zawężającym, odnosząc je jedynie do tych, którzy idą za Panem drogą szczególnej konsekracji. Wszyscy jesteśmy powołani do uczestniczenia w misji Chrystusa, polegającej na zjednoczeniu rozproszonej ludzkości i jednaniu jej z Bogiem. Mówiąc bardziej ogólnie, każdy człowiek, jeszcze zanim doświadczy spotkania z Chrystusem i przyjmie wiarę chrześcijańską, otrzymuje wraz z darem życia fundamentalne powołanie.

Pasterz woła po imieniu

Pasterz woła po imieniu, każdą osobę, którą wybrał do Swojej misji, ale też do szczególnej bliskości i współpracy w dziele miłości i miłosierdzia na ziemi. Wszyscy wybrani – powołani, są Mu bliscy! Może do Ciebie umiłowany młody człowieku Bóg już posłał zawołanie: Pójdź za Mną!

Litania Loretańska jako forma modlitwy

Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. Z nabożeństwem majowym i Litanią, znaną w Kościele powszechnym, łączy się Polska tradycja duchowego oddania Matce Bożej.

Nowy program duszpasterski

Rada Stała KEP na spotkaniu, które odbyło się dziś na Jasnej Górze podkreśliła ogromne zaangażowanie Polaków w pomoc dla ludności ukraińskiej. Jednym z tematów spotkania była aktualna sytuacja duszpasterska Kościoła w Polsce oraz tworzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, którego hasłem będą słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. „Podejmowane w nim będą m.in. podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego.

Tradycja nabożeństw majowych

Nabożeństwa majowe są w Polsce odprawiane od 1838 roku, kiedy to na ziemiach polskich pod rozbiorami tę formę pobożności wprowadzili jezuici. Obecnie coraz częściej wraca się do tradycji odprawiania nabożeństwa majowego w plenerze, nie tylko na wsi, ale także pod krzyżami i przy kapliczkach w mieście. Odprawiając nabożeństwo majowe można zyskać odpust cząstkowy związany z odmówieniem Litanii Loretańskiej.

Dlaczego warto uciekać się do Maryi?

Z Polakami Maryja jest od zarania państwowości i narodowych narodzin dla Chrystusa, to jest od Chrztu Polski w 966 r., który po czasy związał kraj nad Wisłą z Jej Synem i Jego namiestnikiem na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Do tego wydarzenia nawiąże Papież-Polak na Jasnej Górze w 1983 r.: „(…) poprzez Chrzest, u początku naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany.

Narodowe czytanie Pisma Świętego

W niedzielę w kościołach w Polsce odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem "Pokój temu domowi". Rozpocznie ono XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który zakończy się 7 maja – poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.