• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Beatyfikacja Rodziny Ulmów – świadectwo

O Markowej wiedzieli już sporo moi przyjaciele. Idąc tropem pierwszych książek i filmowych dokumentów o Rodzinie Ulmów powstałych już prawie dwie dekady temu odwiedzali tę wieś, szeroko rozłożoną na podkarpackich pagórkach. Przywozili wieści o społecznych pasjach jej przedwojennych mieszkańców. Stąd dowiedziałam się, że w Markowej powstała pierwsza w Polsce spółdzielcza przychodnia zdrowia.

Nauczycielka kontemplacji

Oto prawdziwa kontemplacja: słuchanie/czytanie Słowa Bożego, rozważanie Go po to, by odnieść je do siebie i do własnej sytuacji życia. A następnie dać porwać się Jezusowi i patrzeć w zachwycie na Niego.

Obecna wszędzie

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest mi bliską świętą ze względu na moją córkę s. Nikodemę Czerniecką która wybrała Zgromadzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ponad 24 lata obraz Świętej wisi u nas w domu na czołowym miejscu obok krzyża.

Kontynuuję dzieło św. Teresy

Naśladowanie św. Teresy jest nieraz skomplikowane, ale czynię to przez życie wiarą w codzienności, nieraz niezwykle trudnej, staram się iść małą drogą, a św. Teresa w rożny sposób wstawia się za mną. Mam wrażenie, że uśmiecha się z Nieba i spuszcza róże by ożywić miłość w moim sercu.

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania przeżywamy w kontekście czasowym dwóch ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich jest trwający w Kościele powszechnym Synod o synodalności „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Stąd hasłem Tygodnia Wychowania są słowa: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”. Drugą okolicznością, której nie możemy pominąć, jest beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci.

Błogosławiona Rodzina Ulmów

Papież Franciszek włączył 10 września 2023 r. do grona błogosławionych rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmioro dzieci, którzy zostali zamordowani 24 marca 1944 r. przez Niemców za ukrywanie Żydów. To pierwsza w historii beatyfikacja rodziny.

Rocznica profesji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 1890 r., Teresa złożyła profesję, napisała wówczas: “Maleńka Najświętsza Dziewica ofiarowała swój mały kwiatek małemu Jezusowi”. W dzień swojej profesji, pragnąc oddać się bez reszty Jezusowi jako całopalna ofiara, umieściła na swym sercu modlitwę: “O Jezu, niech szukam i znajduję tylko Ciebie samego! Niech stworzenia będą niczym dla mnie, a ja niczym dla nich, ale Ty, Jezu bądź wszystkim”.

Maryja wzorem życia duchowego

Matka Boża zajmuje szczególne, choć dyskretne, miejsce w naszej wierze, w naszym życiu duchowym, we wspólnocie i teologii Kościoła oraz w roku liturgicznym. Możemy rozważać Jej postać pod wieloma aspektami, bo tak przeobfita jest łaska, której Jej Bóg udzielił i miejsce, zadanie w dziele zbawienia, które jej zostało wyznaczone.

Papieska pielgrzymka do Mongolii

Papież Franciszek wyrusza w czwartek w jedną z najciekawszych podróży w dziejach wszystkich pielgrzymek; udaje się do Mongolii, gdzie nie był żaden z jego poprzedników. Dwadzieścia la temu zaproszony tam został Jan Paweł II, ale wizyta nie doszła do skutku z powodu jego stanu zdrowia.

Nowy Nuncjusz w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego, dotychczasowego Nuncjusza Apostolskiego w Nigerii. Decyzję Papieża ogłosiła 8 sierpnia Nuncjatura Apostolska w Polsce.