Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

Oddanie Narodu Polskiego Sercu Jezusa

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie - tymi m.in. słowami biskupi zgromadzeni w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie ponowili po 100 latach Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Modlitwa uświęca kapłanów

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek po Oktawie Bożego Ciała, obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, który został zapoczątkowany przez Jana Pawła II 23 czerwca 1995 r. Od tego czasu kontynuowany jest każdego roku.

Szanujmy tradycję, czyli o pleceniu wianków

Zakończenie oktawy Bożego Ciała to dzień święcenia wianków z wonnych ziół, młodych gałązek drzew i kwiatów polnych, które dokonuje się podczas ostatnich Nieszporów. Wianki poświęcone w czasie oktawy Bożego Ciała, są symbolem ludzkiej pracy, a także darów od Boga, które służą ludziom i wszelkim istotom na ziemi.

Nadzieja w Najświętszym Sercu Pana Jezusa

W piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Episkopat Polski dokona aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18 w Bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Zebranie Plenarne Wyższych Przełożonych

Na Jasnej Górze, dnia 8 czerwca br. rozpoczęło się 142. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W trzydniowych obradach przełożone wyższe będą zgłębiać zagadnienia o świadectwie wiary i roli osób konsekrowanych. Na zebraniu uczestniczy również przełożona generalna sióstr Terezjanek s. Lucyna Lubińska.

Adoro te devote

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa stajemy wobec ogromu tajemnicy. Tajemnicą tą jest miłość Boga do człowieka, która dokonała się w Chrystusie Jezusie, nie tylko w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu, ale pozostała z nami w widzialnej postaci chleba Eucharystycznego. Bóg w każdorazowej sprawowanej Mszy św. przychodzi do człowieka w sposób realny, stępuję na ołtarze całego świata na głos kapłana, w wypowiadanych słowach konsekracji.

Medytacja obrazu Najświętszego Serca Jezusa

W tym roku przypada niezwykła rocznica: 100-lecie ofiarowania Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Historia tego aktu ofiarowania splata się z odzyskaniem przez naszą Ojczyznę wolności po 123 latach niewoli-zaborów. Papież Leon XIII poświęcił cały świat Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 1899 roku. Uczynił to na progu XX wieku.

Zawsze lubiłam pomagać

Początkowo znajomi i rodzina nie dowierzali, że pojadę na misję. Kiedy się ostatecznie zdecydowałam na wyjazd, najtrudniej było mi powiedzieć o planowanej podróży do Boliwii mojej mamie. Obecnie rodzina akceptuje moje misyjne powołanie, choć często dopytują, kiedy wrócę do kraju?

Trajektoria życia zakonnego

Maj, czerwiec, to miesiące, w których młodzi ludzie intensywniej rozeznają i ukierunkowują swoją przyszłość. To czas na podejmowanie ważnych decyzji związanych z uczelnią, dalszą edukacją, wyborem drogi życia. Wielu młodych w tym czasie podejmuje pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, aby zawierzać swoje życie, Tej, która "wszystko rozumie".