Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzień Migranta i Uchodźcy przebiegać będzie pod hasłem: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”, które zarazem jest tytułem Orędzia Ojca Świętego na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Migranci i uchodźcy to duża część społeczeństwa w każdym kraju. Uciekają ze swojego kraju z powodu wojen, biedy, terroru czy braku możliwości rozwoju.

VI Ogólnopolski Zjazd Dzieci w Niepokalanowie

17 września po raz kolejny schola z Podkowy Leśnej wzięła udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dzieci w Niepokalanowie. Na samym początku należy wyrazić pochwałę dla organizatorów spotkania, za logistyczne ułożenie całego przedsięwzięcia dla trzech i pół tysiąca dzieci z różnych stron Polski, takich ja: Warszawa, Myszyniec, Łyse, Białystok, Elbląg, Łódź, Łomża i wiele, wiele innych…

“Słuchanie uchem serca”

"Słuchanie uchem serca", to temat przewodni 56. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który obchodzimy w Kościele katolickim w trzecią niedzielę września. Jak co roku z tej okazji papież Franciszek wystosował specjalne Orędzie.

Radość tkwi w głębi naszej duszy

Po dwóch latach przerwy, 11-go września 2022 r., wyruszyła 32. piesza pielgrzymka z Podkowy Leśnej do Sanktuarium NMP w Rokitnie. Wszystkich pielgrzymów było 150 osób. W różnowiekowej grupie nie zabrakło też dzieci i młodzieży. Były całe Rodziny, a także dzieci w wózeczkach. Uczniowie ze szkoły Katolickiej nieśli flagi reprezentujące poszczególne klasy.

XII Tydzień Wychowania

Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie w przyszłą niedzielę, stanowić będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym.

Rocznica profesji świętej z Lisieux

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 1890 r., Teresa złożyła profesję, napisała wówczas: “Maleńka Najświętsza Dziewica ofiarowała swój mały kwiatek małemu Jezusowi”. W dzień swojej profesji, pragnąc oddać się bez reszty Jezusowi jako całopalna ofiara, umieściła na swym sercu taką modlitwę: “O Jezu, niech szukam i znajduję tylko Ciebie samego! Niech stworzenia będą niczym dla mnie, a ja niczym dla nich, ale Ty, Jezu bądź wszystkim”.

Najkrótszy pontyfikat w historii Kościoła

Zmienił papiestwo kilkoma gestami i kilkoma słowami. Jako pierwszy papież nie mówił o sobie przez “my”, lecz stosując liczbę pojedynczą “ja”. Kontynuowali to w sposób naturalny wszyscy jego poprzednicy. Był to też pierwszy papież, który zrezygnował z koronacji – następującej podczas liturgicznej inauguracji pontyfikatu. Nigdy nie założył tiary. Nigdy nie pozwolił się nieść w lektyce.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczynany nowy rok szkolny jest darem Pana Boga dla nas wszystkich. Chcemy tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania. Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetyczny.

Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego

Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego rozpoczyna Czas dla Stworzenia, który w tym roku przeżywać będziemy pod hasłem „Wsłuchaj się w głos stworzenia”. Potrwa on do 4 października, kiedy to wspominamy św. Franciszka.

Ewangeliczna wąska droga

Świat, w którym obecnie żyjemy, zdaje się być coraz bardziej zagubiony, oddzielony od Boga, a przez to coraz bardziej wrogi samemu człowiekowi. W starożytności i w wiekach średnich życie ludzkie we wszystkich swoich wymiarach było zjednoczone, przeniknięte Bogiem. To oczywiście nie znaczy, że ludzie wtedy byli lepsi – ludzie w zasadzie się nie zmieniają, jeśli patrzymy na nich pod kontem skłonności do złego.