• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wezwanie do nawrócenia

Podejmując w niniejszej katechezie temat nawrócenia dotykamy samej istoty duchowego przeżywania Wielkiego Postu i przygotowania do Wielkanocy. Chcemy spojrzeć na nawrócenie w kontekście całego życia duchowego, w kontekście drogi duchowego zjednoczenie z Bogiem.

Posługa kapłanów na tle przemian społecznych

Niezależnie od czasów, sytuacji społecznej i politycznej, kultury narodowej, w których przychodzi żyć i pełnić posługę kapłanom, podstawy ich duchowości i aktywności apostolskiej pozostają niezmienne. Są nimi duchowa więź z Chrystusem, która trwa i formuje się przez osobistą modlitwę, rozważanie słowa Bożego, życie Eucharystyczne.

Rodzina Martin_4

Niedziela. Z szeroko otwartych drzwi kościoła w Alencon zaczęła wypływać fala ludzka na ulicę. Pierwsze szeregi tejże fali stanowili ludzie, którzy mało co mieli do powiedzenia Panu Bogu. Na nich czekali już przed kościołem ci, którzy w ogóle nie doznawali potrzeby porozmawiania ze swoim Stwórcą.

Mistrzyni zaangażowanej wiary

Wiara nie może pozostać tylko na poziomie osobistych przekonań, lecz winna stać się całościowym oddaniem się Bogu. Winna przejawić się w formie osobistego  zaangażowania, przylgnięcia do poznanej prawdy i przyzwolenia, by nas pociągała ku nieskończonym horyzontom ukazywanym przez mądrość Bożą.

Męczennica z czasów cesarza Dioklecjana

Kościół katolicki w dzień śmierci św. Agnieszki, 21 stycznia w bazylice błogosławi dwa baranki. Pozyskana z nich wełna służy do wykonania paliuszy. W ikonografii Agnieszkę najczęściej przedstawia się z: barankiem, mieczem lub dwiema koronami oznaczającymi dziewictwo i męczeństwo.

Zachowywać słowa Jezusa

Niedziela Słowa Bożego jest dla każdego z nas wielkim darem, który umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Pragniemy wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, sercem i umysłem zgłębiać Słowo Boże.

Rodzina Martin_3

Zelia i Ludwik, oparci o parapet  okna, trwali w milczeniu. Dobrze było im razem w ten wiosenny, pogodny wieczór. Czasem ciepły wiatr  musnął ich twarze ciepłym oddechem. Wzrok ich zatrzymywał się to na gwiazdach porozumiewających się między sobą mruganiem, to na rogaliku księżyca albo na młodych liściach drzew, które w mrocznym świetle ulicznych lamp przybrały fantastyczne kształty i barwę.

Dzień obłóczyn św. Teresy z Lisieux

Wstępując do Karmelu Teresa nie przestraszyła się jego surowości. Znalazła w nim oazę do ćwiczenia się w wielu cnotach, wykorzystując przy tym każdą nadarzającą się okoliczność. Radykalność życia, umiłowanie pokory oraz współpraca z łaską Bożą zaprowadziły Teresę do odkrycia małej drogi, która pozwoliła jej odpłacić miłością za miłość

Razem z Królami do Betlejem

6 stycznia ulicami miasta Suwałki przeszedł Orszak Trzech Króli. Wziął w nim udział tłum suwalczan, których nie zniechęciła mroźna aura. Zgromadzeni przeszli spod Aquaparku do parku Konstytucji 3 Maja, radośnie śpiewając kolędy.

Poznanie Boga i intuicja wiary

Intuicja wiary to bezcenna władza duchowa i przywilej człowieka. Pozwala łączyć różne fakty, iść po nieprzetartej jeszcze ścieżce, odkrywać nowe sposoby życia Ewangelią. Dziś, niestety, często zaniedbana, by nie powiedzieć zmarginalizowana w życiu większości chrześcijan. Jaka jest tego przyczyna? Nie wiadomo. Może po prostu nieświadomość jej istnienia i roli? A może obawa przed zbłądzeniem?