„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rok Jubileuszowy 2025

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Rino Fisichella powiedział, że „Pielgrzymi nadziei” będzie mottem Roku Jubileuszowego 2025. – Ojcu Świętemu zależy na jak najlepszym przygotowaniu Jubileuszu– dodał abp Fisichella.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zauważył, że motto to uwypukla kluczowy temat pontyfikatu papieża Franciszka. Zaznaczył, że w ciągu najbliższych dwóch lat trzeba wykonać wiele prac, w tym solidne przygotowanie i stworzenie sprawnej machiny organizacyjnej. Jeden z priorytetów dotyczy przyjmowania pielgrzymów i wiernych. Podczas Roku Świętego wielu z nich przybędzie do Wiecznego Miasta.

Czym jest Rok Jubileuszowy?

„Jubileusz w Kościele katolickim jest szczególnym rokiem łaski, w którym wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Rok Święty 2000 roku, tzw. Wielki Rok Jubileuszowy, ogłosił Jan Paweł II z okazji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Rok Święty 2016, jako Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, ogłosił papież Franciszek” – podaje

Abp Fisichella wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat kryzys sanitarny nie będzie miał już takiego wpływu na działalność, jak obecnie. Potwierdził, że trwają obecnie kontakty z władzami Rzymu, Regionu Lacjum i rządem włoskim, aby wszystko odbyło się w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z możliwościami przyjęcia, które miasto zawsze gwarantowało.

Źródło: DEON.pl

Podziel się: