„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

II Niedziela Zwykła (C) – komentarz

Ewangelia opisująca cud w Kanie Galilejskiej wskazuje na kilka obrazów, istotnych dla naszego wzrostu duchowego i dla realizacji naszego powołania chrześcijańskiego. Pierwszy to obecność Jezusa. Obraz ten przypomina, jak ważne jest, by człowiek zaprosił Jezusa do własnego życia, by Chrystus obecny był na każdym jego etapie, który powinien zmierzać ku Niemu. Kolejny obraz to obecność uczniów Jezusa na weselu. Obraz ten przypomina, że nasze życie, jako ludzi wierzących, jest włączone we wspólnotę Kościoła.

„Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie (por. J 2, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę” (z listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae” z 16 października 2002 r.)

Zapraszamy do wysłuchania komentarza ks. Macieja Jaszczołta do niedzielnych tekstów liturgicznych.

Podziel się: