„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

25. Ogólnopolski Dzień Judaizmu

Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej miałam możliwość zobaczenia wielu miejsc związanych z życiem i osobą Jezusa Chrystusa. Będąc tam, widziałam również wyznawców religii judaistycznej. Ich charakterystyczne stroje, miejsca modlitwy, symbole wiary takie jak: synagogi, mur płaczu, menory, mezuzy i inne wzbudzają podziw, zainteresowanie i ciekawość. W kontekście zbliżającego się tygodnia ekumenizmu motywują też do stawiania pytań: co łączy nas z wyznawcami religii żydowskiej?

Oczywiście, może ktoś z was powie, że to pytanie nie ma sensu, bo odpowiedź nasuwa się sama – Jezus Chrystus! Jednak, to co wydaje się nam takie oczywista wcale nie ułatwia życia. Często poruszane w mediach tematy dotyczące narodu żydowskiego i sztucznie nakręcana niechęć, wcale nie buduje mostów, wręcz je rujnują. Podczas wspólnych „akcji” na przykład tygodnia ekumenicznego łatwo jest zachować „poprawność polityczną” lecz w praktyce, po jego zakończeniu wracamy jakby do początku.

W poniedziałek 17 stycznia 2022 roku, będziemy obchodzić już po raz 25. dzień Judaizmu. Mottem jubileuszowych obchodów tego dnia są słowa proroka Izajasza: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8). Z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że tegoroczne obchody będą miały wiele ciekawych inicjatyw.

Aby dobrze zrozumieć i dobrze przeżyć ten dzień warto przyjrzeć się głównym celom obchodu tego dnia. Najważniejszym celem jest odkrywanie wspólnych korzeni i źródeł wiary oraz historii, która na pewnym etapie mocno złączyła nasze narody. Sięgając do wspólnych źródeł i postaci biblijnych: Abrahama, Izaaka, Mojżesza i proroków, dostrzegamy zapowiadanego przez nich Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. On to przyszedł po to, by zbawić wszystkich. O uniwersalizmie zbawienia mówi św. Paweł w Listach Apostolskich. Samo poznawanie Jezusa jako Syna Bożego dla wielu okazuje się długim procesem. Jedni dochodzą do poznania Zbawiciela przez fakt zrodzenia w wierze chrześcijańskiej, inni na drodze długiego rozeznawania. Zarówno pierwszym jak i drugim potrzeba wielkiej pokory, by w poznawaniu Boga nie kierowali się własnymi projekcjami myślowymi, gdyż Bóg mówi: „Moje myśli nie są myślami waszymi”.

Życzmy sobie nawzajem, aby kolejny Dzień dialogu z religią Judaistyczną zaowocował wzrostem miłości, która leży u podstaw naszej wspólnej wiary w Boga.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: