• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zjednoczeni w modlitwie o uświęcenie kapłanów

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 7 czerwca b.r., w piątek po Oktawie Bożego Ciała, w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, zapoczątkowany przez św. Jana Pawła w 1995 r.

Dzień ten jest podarowany kapłanom, aby składali Panu Bogu dziękczynienie za dar powołania.

Swoje refleksje z serdecznymi pytaniami skierował w Liście do kapłanów św. Jan Paweł II:

Drodzy Bracia Kapłani! (…) jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu Msza św.? Czy jest ona, jak w dniu naszych święceń – a był to nasz pierwszy akt kapłański! – podstawą naszej posługi apostolskiej i osobistego uświęcenia? Ile wysiłku wkładamy w przygotowanie się do niej? W odprawienie jej? W modlitwę przed Najświętszym Sakramentem? W doprowadzenie do niej wiernych? W uczynienie z naszych świątyń Domu Bożego, aby obecność Boga pociągała ludzi współczesnych, którzy tak często mają wrażenie, że świat jest pozbawiony Boga?

Podobne rozważania odczytujemy w słowach ks. Dolindo Ruotolo:

(…) Kapłanie, jesteś światłem dla dusz tobie powierzonych, jesteś solą, która je przyprawia, i dlatego musisz być święty, dogłębnie święty, aby przekazywać im łaskę wewnętrznego uświęcenia. Nie możesz tego czynić bez bliskości ze Mną obecnym w Najświętszym Sakramencie i z Najświętszą Maryją.(…) Och, kapłanie mój, żyjesz we Mnie i przeze Mnie: uświęcaj samego siebie, a powierzone ci dusze będą święte.

Nasza Patronka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, również z ogromną troską i miłością modliła się o uświęcenie kapłanów:

O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może szkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata. Daj im siłę przemiany chleba i wina, a także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im następnie korony wiecznego żywota. Amen.

Z wiarą i ufnością powierzajmy Dobremu Bogu wszystkich naszych duszpasterzy i prośmy o łaskę świętości w pokornej służbie Bogu i ludziom.

Nie ustawajmy też w modlitwie błagalnej o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, ale robotników mało.

Pięknymi słowami św. Pawła, życzymy Drogim Kapłanom: Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: