• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 4

Duchowość Maryjna

Rozważanie
Duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest niewątpliwie duchowością Maryjną. Z autobiografii można wyczytać, że pragnęła we wszystkim naśladować Najświętszą Dziewicę, w Jej oddaniu, uniżeniu, wypełnianiu woli Boga, współcierpieniu. Nasza Patronka pod wzrokiem Maryi czuła się zaopiekowana jak dziecko, a lęk i trwoga nie miały do niej dostępu. Kontemplując postawę Maryi i Jej oddanie się Bogu, zatapiała się jakby w ocenie miłości.

Miłość do Maryi wzrastała w niej już od dziecka. Kult i nabożeństwo do Maryi w domu Martin były naturalnym rozwojem w wierze. Dodawanie imion „Maria” każdemu dziecku z rodziny Martin podczas chrztu świętego świadczy o głębokiej zażyłości z Maryją. Teresa wyrażała uczucia swej miłości do Maryi poprzez: żarliwą modlitwę, bezgraniczną ufność, pisanie poezji i dekorowanie kwiatami Jej figur. Cześć i oddanie się Maryi wzrastało w siostrze Teresie w Karmelu, który z natury jest Maryjny.

Modlitwa
Św. Tereso, prosimy, ucz nas miłości do Najświętszej Maryi Panny, pokory, uniżenia i doskonałego wypełniania woli Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Zadanie
Prostota, to zgodny z Ewangelią prostolinijny styl życia, myślenia, działania. Wysłuchaj nagrania: “Wskazówki na małej drodze do Nieba – Prostota” i zastanów się, czy żyjesz cnotą prostoty w codzienności?

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: