• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 3

Miłość nadprzyrodzona

Rozważanie

Bóg, który jest samą Miłością zamieszkał wśród ludzi w Jezusie Chrystusie. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus rozeznała tę miłość jako jedyną drogę do doskonałości. I choćby posiadała wszelkie możliwe dary, o których wspomina św. Paweł, wie, że bez miłości jest niezdolna do uczynienia z siebie daru dla Boga i ludzi. O tę miłość wytrwale walczyła, podejmując pierwsze praktyki miłości bliźniego w rodzinnym domu, a potem w coraz doskonalszy sposób w Karmelu.

W dniu swoich ślubów prosiła Jezusa o miłość nieskończoną, „(…) proszę Jezusa, by mnie pociągnął w płomienie swej miłości; aby mnie ściśle zjednoczył ze Sobą, by On sam żył i działał we mnie”.

Miłość Teresy wypływała z jej bezgranicznej niemocy i bezgranicznej ufności. Pisała, że im bardziej jesteśmy słabi, bez pragnień i cnoty, tym bardziej nasze serce jest podatne na przemieniającą nas łaskę. Wypowiedziała znamienne słowa: „Ufność i nic jak tylko ufność powinna nas prowadzić do Miłości”.

Miłość, której wyraz dawała nasza Patronka rozszerzała jej serce i przekraczała granice klauzury. Być miłością w sercu Kościoła, to jej największe pragnienie, aby objąć miłością wszystkich ludzi na ziemi. Odkrywała w sobie niezliczone powołania bycia: matką, apostołem, siostrą, męczennikiem, aby tylko urzeczywistniać miłość, której źródłem jest sam Chrystus Jezus. Właśnie ta miłość pozwoliła jej spalić się w ofierze całopalnej miłości miłosiernej, aby być wszystkim dla wszystkich aż po wieczność.

Modlitwa
Św. Tereso, prosimy, ucz nas prawdziwej i czystej miłości, która nie lęka się trudu i cierpienia, i pobudza nasze serca do miłowania Boga i bliźniego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Zadanie
Miłość nadaje sens naszemu istnieniu, jest najwyższą wartością w życiu każdego człowieka. Wysłuchaj nagrania: “Wskazówki na małej drodze do Nieba – Miłość” i zastanów się, czy miłość nadaje sens Twojemu istnieniu?

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: