• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowa Referentka Misyjna

Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”.

Redemptoris missio 77

Rada Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus powołała nową Referentkę Misyjną – s. Elżbietę Pukhalską CST. Zadaniem siostry będzie wspieranie boliwijskich misji w Oruro, wieloraka animacja misyjna oraz pośrednictwo i utrzymywanie relacji z dobroczyńcami misji.

Dziękujemy s. Agnieszce Jaworskiej CST za dotychczasową posługę Referentki Misyjnej i wszystkie działania podjęte przez siostrę na rzecz krzewienia ducha misyjnego. Mamy nadzieję, że ziarno misyjnej  aktywności zasiane przez siostrę Agnieszkę wyda obfite plony.

Jednocześnie prosimy wszystkich o modlitwę w intencji naszych sióstr pracujących w Boliwii – Joanny Olszewskiej CST i Pauliny Klejny CST, aby ich świadectwo słowa i życia zgodnego z Ewangelią, wskazało drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: