• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Medialne warsztaty

Powszechnie używane technologie i techniki przekazu informacji cyfrowej stawiają osobom konsekrowanym nowe wyzwania. Media to nowa i nieznana rzeczywistość, w której zgromadzenia zakonne szukają swojego miejsca.

Konsulta Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich zorganizowała dla sióstr zakonnych warsztaty z antropologii mediów, które odbyły się w Warszawie 3 marca 2023 roku. Szkolenie poprowadził prof. Igor Borkowski.

Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciatka Jezus reprezentowała s. Dawida Prusińska i Bogumiła Ptasińska CST.

Przed południem uczestniczki warsztatów mogły wysłuchać dwóch wykładów prof. Borkowskiego:

1. Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi?
Media wpływają na ludzi, pozornie ludzie wpływają też na media. Jakie są współczesne funkcje mediów, do czego służą odbiorcom, czy w polskim systemie medialnym wszystko jest tak, jak być powinno, i czy jest tak, jak w innych systemach medialnych.

2. Dezinformacja, dezorientacja, infodemia: czyli co dolega współczesnym mediom?
Gdzie zmierzają współczesne media, na co chorują, o czym trzeba wiedzieć, by ich rolę i funkcję dobrze rozpoznawać? Jakie mechanizmy odbiorcze powodują, że klika się w to, co irracjonalne, budzące grozę, uproszczone? Nie narzekamy, stawiamy diagnozy, może uda nam się powiedzieć sobie czy i jakie leki stosować.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestniczki spotkania podjęły dyskusje na temat: My i nasz wizerunek. Stereotypy kulturowe i autostereotypy tożsamościowe „siostry zakonnej”. Siostry podjęły pracę w grupach, by zrekonstruować obrazy siostry zakonnej, a następnie je ze sobą porównać.

Podczas ostatniej części spotkania prof. Borkowski dokonał analizy przykładów z własnej praktyki relacji z mediami, a następnie odpowiadał na pytania sióstr, dotyczące mediów i informacji cyfrowej.

Spotkanie z ekspertem było niezwykle ubogacające i pozwoliło w nowy sposób spojrzeć na przestrzeń wirtualną, gdzie osoby konsekrowane mogą odkrywać nowe sposoby ewangelizacji i realizacji swojego charyzmatu.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: