• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan

23 maja b.r., w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana składamy Bogu Ojcu dziękczynienie za dar Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana i tych, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic: papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów. Jednocześnie prosimy Dobrego Boga o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i łaskę świętości życia wszystkim duchownym.

Ciągle tkwią w nas słowa św. Jana Pawła II, które skierował w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 r.

(…) wzywam was, drodzy Bracia w Kapłaństwie, do ponownego odkrycia «daru» i «tajemnicy», które otrzymaliśmy. Aby zrozumieć je do głębi, musimy podjąć refleksję nad kapłaństwem Chrystusa.(…) We wszystkich pragnę uczcić ów wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte «znamię», które wyróżnia każdego z was. Jest ono znakiem szczególnej miłości, której doświadcza każdy kapłan i na którą może zawsze liczyć, aby iść dalej z radością albo żeby z nowym entuzjazmem rozpocząć wszystko jeszcze raz, dążąc do coraz większej wierności. Posługa kapłańska nie jest ograniczona do sprawowania Eucharystii, ale obejmuje głoszenie słowa, uświęcanie ludzi przez sakramenty i przewodzenie Ludowi Bożemu we wspólnocie i w służbie. Jednakże Eucharystia jest centrum, z którego to wszystko promieniuje i ku któremu wszystko prowadzi. Wraz z Eucharystią narodziło się w Wieczerniku nasze kapłaństwo. Wieczernik jest właśnie miejscem «narodzenia eucharystycznego». To tutaj rozpoczyna się dla świata nowa obecność Chrystusa, która nieustannie urzeczywistnia się wszędzie tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia i gdzie kapłan użycza Chrystusowi swojego głosu, powtarzając święte słowa ustanowienia.(…). Gdziekolwiek sprawowana będzie Eucharystia, tam w sposób bezkrwawy uobecni się krwawa ofiara Kalwarii, tam obecny będzie sam Chrystus, Odkupiciel świata.

Ciągle aktualne są słowa Pana Jezusa, które skierował do Apostołów: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…”.

Prosimy o wytrwałą modlitwę za kapłanów, aby poprzez ich oddaną służbę Bogu i pracę apostolską wzrastała w nas miłość do Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Drodzy kapłani, wdzięczni Bogu za dar powołania do służby Bogu i ludziom, życzymy Wam słowami św. Jana Pawła II: Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z miłością i żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas «szkołą życia». Odkryjmy na nowo nasze kapłaństwo w świetle Eucharystii!

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: