• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa z Lisieux bliżej nas

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus to niewątpliwie jedna z największych świętych XXI wieku. Przemawia w każdym czasie i w każdym pokoleniu. Mała Teresa zostawiła nam bogatą duchową spuściznę. Słowem i czynem pokazała, co w życiu jest najważniejsze. W Kościele jest najczęściej cytowaną świętą, gdyż jej nauki są ponadczasowe, uniwersalne i wciąż  aktualne. Jej mała droga może pomóc niejednemu z nas w odnalezieniu swego miejsca w Kościele, a przede wszystkim ojcowskiej relacji do Boga.

Św. Teresa przedstawia nam propozycję, że można połączyć w sobie drogę doskonałości, świętości z poczuciem słabości i niemocy – i w tym zestawieniu odnaleźć głębokie szczęście.  Jej świętość zrealizowana w zwykłej codzienności staje się zaproszeniem dla nas do podjęcia duchowej drogi, podążając za jej wskazaniami. Chcemy zatem przypominać jej nauczanie i zgłębiać jej duchowość. Pomogą nam w tym siostry Terezjanki, które opowiadając o życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, czynią to jako ekspertki jej duchowej drogi. Przypomnimy zrealizowany wakacyjny cykl: “Wśród róż. Wakacyjne ścieżki ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus” w którym red. Weronika Ostrowska zabiera nas w świat życia i posłannictwa Małej Teresy, wyrażony głosem sióstr Terezjanek.

Na naszej stronie będziemy publikować odcinki z tejże serii, aby przybliżać duchową drogę małej Teresy, która jest jak latarnia morska w czasie burzy na morzu naszego życia, prowadząca nas bezpiecznie do celu – do domu Boga Ojca.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: