• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Życzenia Wielkanocne 2024

Drodzy Przyjaciele!

Przeżywane Święta Paschalne są przypomnieniem i uobecnieniem tegoż przymierza miłości, jakie Bóg zawarł z nami przez Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie Swojego Umiłowanego Syna. Przyjęcie Sakramentu Chrztu świętego dało nam niezatarte znamię przynależności do Chrystusa i wielką godność dzieci Bożych. Świadome uczestnictwo w wielkanocnych sakramentach odrodzenia pogłębia nasze przymierze z Bogiem, oraz prowadzi do rozwoju łaski i osiągnięcia pełni dziecięctwa Bożego.

Niech w radosny Poranek Wielkanocny, każdy z nas doświadczy mocy Bożej miłości zwyciężającej ciemności grzechu i śmierci. W sytuacji, gdy na świecie panuje tyle niepokoju a za naszą granicą rozgrywa się dramat wojny, Zmartwychwstały Jezus, jakby wbrew wszystkiemu, kieruje do uczniów słowa: Pokój Wam! Przyjmijmy słowa Pana z sercem ufnym i otwartym, zdolnym do dzielenia się darem Bożego pokoju. Oby codzienne troski i zmagania nie przysłoniły nam Jezusa, idącego obok nas, podobnie jak szedł On z uczniami do Emaus. Przeżywane cierpienia, czy porażki życiowe, niech nie będą przeszkodą w rozpoznawaniu głosu Nauczyciela, który zwraca się z miłością do każdego z nas po imieniu, podobnie jak zwrócił się do płaczącej przy pustym grobie Marii Magdaleny.

Życzę, by Maryja tak bliska każdemu z nas w doświadczeniu cierpienia, podczas drogi krzyżowej jej Syna, stała się nam bliska również w radości Wielkanocnego Poranka, rozbrzmiewającego triumfalnym okrzykiem: Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

s. Lucyna Lubińska CST
przełożona generalna

Wielkanoc 2024

Podziel się: