• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie umarł, On żyje!

Chrystus Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Przyjaciele Misji!

Radość ze zmartwychwstania naszego Pana roznosi się po całej ziemi: Jezus nie umarł, On żyje! W czasach globalnego kryzysu nadziei, jest to światło, które podnosi i daje siły. Dzisiaj, jak nigdy, mamy podążać za Jezusem z niezachwianą wiarą, niezłomną nadzieją i wielką miłością. On jest Światłością świata i wskazuje nam drogę pomimo ciemności, które nas otaczają.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, nasza patronka i patronka misji, idąc za Jezusem wyśpiewała swój hymn o chwili obecnej i całkowitym zawierzeniu Dobremu Bogu. Wstępując w ślady Małej Świętej, nabierzmy odwagi i oddajmy Jezusowi nasze „jutro”. Żyjmy „dzisiaj” w bezgranicznej wdzięczności za wielkie rzeczy, które nam Pan uczynił. Z dziecięcą prostotą i w całkowitym zawierzeniu przeżyjmy każdą chwilę naszego życia.

W tak radosne święto pamiętajmy o tych, którzy codziennie, pomimo różnych trudności, zwątpień czy osobistych kryzysów, głoszą chwałę Zmartwychwstałego aż po krańce świata i przywracają nadzieję tam, gdzie jest jej brak. W szczególny sposób polecajmy w modlitwach nasze siostry: Paulinę Klejny i Joannę Olszewską oraz wszystkich tych, którym siostry służą.

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was, nasi Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje wszystkimi swymi łaskami, a przede wszystkim bezgraniczną ufnością,  wielką radością i trwałym pokojem.

Z wdzięcznością i darem modlitwy,

s. Elżbieta Pukhalska CST – referentka misyjna

Podziel się: