• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Matka Jezusa – Matką Kościoła

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego w całym Kościele katolickim obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Jezus odchodząc z tej ziemi, obiecał, że nie zostawi nas sierotami. Ta obietnica zrealizowała się nie tylko dzięki darowi Ducha Świętego, ale także w pozostawieniu we wspólnocie rodzącego się Kościoła swojej Matki. Po Wniebowstąpieniu Jezusa Maryja trwała w Wieczerniku wraz z uczniami, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Maryja, będąc prawdziwą Matką Jezusa, nie może nie być Matką Kościoła – Jego Ciała. Ona jest naszą przewodniczką i nauczycielką, pomocą i ostoją jak trwać przy Jezusie, w wytrwalej modlitwie i nieustannym przywoływaniu Ducha Świętego. Jest zatem Matką wszystkich, którzy umiłowali Kościół i trwają w nim mimo burz, podziałów i ataków.

W duchowości terezjańskiej poniedziałek po Zielonych Świątkach, wspomnienie Matki Kościoła, obchodzone jest w Zgromadzeniu w rycie uroczystości jako jedno z głównych świąt, po święcie patronalnym. Maryja zajmuje w duchowości każdej terezjanki szczególne miejsce, jako Ta, która prowadzi do Jezusa i uczy słuchania Bożego Słowa. Naśladujemy ją, przyzywając Jej wstawiennictwa w codziennej modlitwie różańcowej, praktykowaniu Jej cnót i wypełnianiu woli Bożej w naszej codzienności. Duch maryjny od początku powstania Zgromadzenia krzewi się w sercach sióstr głównie przez naśladowanie Niepokalanej. Maryja ukazuje nam wartość kontemplacji, ale też jest wzorem doskonałego wypełnienia obowiązków, w myśl duchowości małej drogi.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nasza Patronka, w porywie dojrzałej miłości, rozeznając swoje miejsce w Kościele wyznała: “Znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. W ten sposób będę wszystkim”. Św. Teresa zrozumiała, że tylko miłość, może uczynić nas użytecznymi dla Kościoła i nadać sens życiu i powołaniu.

Założyciel Zgromadzenia Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek, rozmiłowany w Maryi pisał: “Do Niej po Chrystusie Panu nasze serca zwraca święta Teresa. Droga do miłości Bożej bez Maryi, Matki Boskiej, pojąć się nie da. (…) Nie jest naprawdę czcicielem św. Teresy, kto nie potęguje w sobie czci do Najświętszej Maryi Panny”.

Prośmy Maryję, aby stała na straży naszego duchowego życia, które połączone z ofiarą Chrystusa może wydawać plony w Mistycznym Ciele Chrystusa. Niech za wstawiennictwem Maryi Kościół Chrystusowy wzrasta i raduje się świętością wszystkich ochrzczonych stając się znakiem jedności.

Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię strzeż w nas darów Ducha Świętego i czuwaj nad Owczarnią Chrystusową.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: