Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ekologizm

W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się wokół osoby abp. Marka Jędraszewskiego po jego wypowiedzi w wywiadzie dla Telewizji Republika. W trakcie świątecznej rozmowy z Dorotą Kanią i Ryszardem Gromadzkim był pytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego.

Efekt synergii, czyli czego możemy nauczyć się od gęsi

Obserwacja przyrody i próby jej zrozumienia zawsze była dla człowieka inspiracją do rozwoju. Czego możemy nauczyć się od ptaków lecących w kluczu przypominającym literę V, w prosty sposób opisuje Dr Harry Clarke Noye.

Pobożne życie w dobrym stylu

W trosce o kształt swojego człowieczeństwa potrzebujemy wzorców, które są drogowskazami po drogach życia. Publikujemy niektóre zbiory dzieł mistrzów życia duchowego, którzy swoim przykładem wskazywali nam jak żyć, by zachować pokój i radość serca, nawet wśród wielkich życiowych przeciwności i doświadczeń. Pisma, które po sobie pozostawili tworzą bogatą i zróżnicowaną tradycję duchową Kościoła, wyznaczając duchownym i świeckim rozmaite drogi prowadzących do szczęśliwego życia w przyjaźni z Bogiem i zbawienia.

Duszpasterstwo jako forma komunikacji

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus od początku swego istnienia oddawało się pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, szerzeniu Królestwa Bożego w ich duszach oraz dziełom apostolskim i charytatywnym. Podejmowane duszpasterstwa w Zgromadzeniu ukierunkowane są na umacnianie w wierze młodych ludzi, tak aby mogli kierować się w swoim życiu Ewangelią oraz tworzyć warunki do dojrzewania w wierze.

Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?

Ponad 50 kapelanów trzech największych organizacji harcerskich i skautowskich wzięło udział w zorganizowanym przez Ordynariat Polowy szkoleniu zatytułowanym „Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?”. Warsztaty poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy. W ramach szkolenia duszpasterze wysłuchali wykładów na temat zagrożeń płynących z nieostrożnego korzystania z Internetu, uzależnień związanych ze światem wirtualnym.

Równowaga władz i etyka prawa

Szukając odpowiedzi na pytanie, co robić z naszymi dzisiejszymi problemami z trzema władzami, sięgnijmy jeszcze głębiej. Dwieście lat przed Monteskiuszem swoje wielkie dzieło „O naprawie Rzeczypospolitej” wydał Andrzej Frycz Modrzewski. III księga dotyczy reformy prawa oraz jego egzekwowania w Rzeczypospolitej. Tak jak w przypadku Monteskiusza szkolna wiedza ogranicza się do krótkiego streszczenia: Frycz był za równymi prawami dla wszystkich. Owszem, ta zasada jest zawsze aktualna. Ale wciąż odnawia się także wyzwanie, które dostrzegł i Modrzewski w swoim czasie: prawo sprzyja na ogół silniejszym, uderza chętniej w słabszych.

Szkoła wolna od “Tęczowego Piątku”

Organizacje LGBT po raz kolejny planują przeprowadzenie „Tęczowego Piątku” – wydarzenia, które ma promować wśród uczniów ideologię gender. Inicjatywa budzi liczne wątpliwości prawne, ponieważ, m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Organizatorzy akcji dopuszczają się także manipulacji podając w materiałach prezentowanych podczas „Tęczowego Piątku” fałszywe informacje.

Polaków portfel własny

Jak pokazują dane uzyskane na potrzeby serii raportów ,,Polaków portfel własny” Santander Consumer Banku, nie ma pory roku, która nie stanowiłaby wyzwania dla budżetów domowych. W konsekwencji polskie rodziny muszą być oszczędne nie tylko w październiku, który od dziesięcioleci obchodzony jest jako miesiąc oszczędzania. Zdecydowana większość z nas stara się pokrywać nawet znaczące, sezonowe wydatki z bieżących dochodów – najcześciej  kosztem rezygnacji z różnych konsumpcyjnych planów, nawet przez kilka poprzedzających miesięcy.

Bądź świadomy i uświadom innych!

„Gender – tęczowa rewolucja” – to tytuł nowego filmu o działalności dewiacyjnych środowisk LGBT, który został wyemitowany we wtorek 8 października przez TV Trwam. Dokument ukazuje kulisy działalności środowisk homoseksualnych i promowanej przez nie niebezpiecznej ideologii.

Finansowanie organizacji LGBT w Polsce

Kwestia finansowania ruchu LGBT wzbudza wiele kontrowersji. Tego typu organizacje otrzymują środki m.in. z Unii Europejskiej i od władz lokalnych. Wśród samorządów, które w znacznym stopniu wspierają ruch LGBT jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut Ordo Iuris przygotował raport na ten temat, który został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.