• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 1

Wiara nadprzyrodzona

Rozważanie
Pierwszym, decydującym krokiem w życiu duchowym jest wiara. Na kartach Ewangelii znajdujemy wiele tekstów, które ukazują nam wiarę jako podstawę naszego przeżywania relacji z Bogiem. „Bez wiary nie możemy podobać się Bogu” (Hbr 11, 6), Wiara … „jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).

Wiara św. Teresy, to nie tylko jej stosunek do Boga wyrażony w postawie modlitwy i przyjmowanych sakramentach, ale przede wszystkim Boży sposób patrzenia na rzeczywistość. Przeżywanie codzienności z miłością i wypełnienie we wszystkim woli Boga z głębokim zawierzeniem naszemu Ojcu.

Modlitwa
Św. Tereso, prosimy, ucz nas wiary żywej, głębokiej i dojrzałej, abyśmy w każdej sytuacji zawierzali Bogu naszą codzienność.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Zadanie
Wiara i modlitwa to dwa skrzydła, które wznoszą nas na wyżyny życia duchowego. Wysłuchaj nagrania: “Wskazówki na małej drodze do Nieba – Modlitwa” i zastanów się nad przeżywaniem osobowej relacji z Jezusem.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: