Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pasterz woła po imieniu

Pasterz woła po imieniu, każdą osobę, którą wybrał do Swojej misji, ale też do szczególnej bliskości i współpracy w dziele miłości i miłosierdzia na ziemi. Wszyscy wybrani – powołani, są Mu bliscy! Może do Ciebie umiłowany młody człowieku Bóg już posłał zawołanie: Pójdź za Mną!

Litania Loretańska jako forma modlitwy

Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. Z nabożeństwem majowym i Litanią, znaną w Kościele powszechnym, łączy się Polska tradycja duchowego oddania Matce Bożej.

Nowy program duszpasterski

Rada Stała KEP na spotkaniu, które odbyło się dziś na Jasnej Górze podkreśliła ogromne zaangażowanie Polaków w pomoc dla ludności ukraińskiej. Jednym z tematów spotkania była aktualna sytuacja duszpasterska Kościoła w Polsce oraz tworzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, którego hasłem będą słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. „Podejmowane w nim będą m.in. podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego.

Tradycja nabożeństw majowych

Nabożeństwa majowe są w Polsce odprawiane od 1838 roku, kiedy to na ziemiach polskich pod rozbiorami tę formę pobożności wprowadzili jezuici. Obecnie coraz częściej wraca się do tradycji odprawiania nabożeństwa majowego w plenerze, nie tylko na wsi, ale także pod krzyżami i przy kapliczkach w mieście. Odprawiając nabożeństwo majowe można zyskać odpust cząstkowy związany z odmówieniem Litanii Loretańskiej.

Dlaczego warto uciekać się do Maryi?

Z Polakami Maryja jest od zarania państwowości i narodowych narodzin dla Chrystusa, to jest od Chrztu Polski w 966 r., który po czasy związał kraj nad Wisłą z Jej Synem i Jego namiestnikiem na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Do tego wydarzenia nawiąże Papież-Polak na Jasnej Górze w 1983 r.: „(…) poprzez Chrzest, u początku naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany.

Narodowe czytanie Pisma Świętego

W niedzielę w kościołach w Polsce odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem "Pokój temu domowi". Rozpocznie ono XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który zakończy się 7 maja – poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

29 kwietnia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, obchodzimy ustanowiony przez Episkopat w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej. W Dachau polscy księża byli traktowani w sposób szczególnie uwłaczający. Musieli nie tylko znosić trudne warunki osadzenia, ciągłe zagrożenie życia oraz liczne szykany i prześladowania.

Przebaczenie – akt miłosierdzia

Niedawno obchodziliśmy Święto Bożego Miłosierdzia. My, jak to Polacy, bardzo jesteśmy dumni z tego, że to nasza Święta przekazała światu tę prawdę o Bożym Miłosierdziu. A jednocześnie, mam wrażenie, że żyjemy i liczymy na to, że Pan Bóg jest bardziej miłosierny, niż sprawiedliwy. Dając nam tym samym furtkę, że co byśmy zrobili Boże Miłosierdzie jest większe i potężniejsze.

Św. Tereska i modlitwa za kapłanów

Tereska wraz ze wzrostem swoich doświadczeń duchowych widzi w kapłanach osoby grzeszne, choć powołane do niebywałej zażyłości z Bogiem. Zdaje sobie jednak sprawę, że kapłan, postawiony na różnych odcinkach swojej działalności duszpasterskiej, może być poddany diabelskim pokusom. Stąd rozumie, jak bardzo potrzebuje modlitewnego wsparcia takich dusz jak ona.

Trwa Rok Rodziny „Amoris laetitia”

Trwa Rok Rodziny „Amoris laetitia”. Do jego zakończenia zostało niewiele czasu. Pora zapytać, jak wykorzystaliśmy minione miesiące. Zgodnie z planem ten rok ma trwać znacznie ponad dwanaście miesięcy. Rozpoczął się 19 marca 2021. Finał ma nastąpić 26 czerwca br. w czasie dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie.