• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Modlitwa Teresy_dziewczyny i kobiety

Kiedy mówimy o Teresie jako osobie dojrzałej, mamy na myśli ostatnie dziesięć lat jej życia, począwszy od 14 roku. Brzmi to dość dziwnie; współcześnie czternastolatka uważana jest raczej za dziecko, któremu daleko jeszcze do tego, by podejmować życiowo wiążące decyzje. Teresa przeciwnie, już w tak młodym wieku jest osobą o niezwykłej głębi, z jasno wyznaczonym celem życia.

Rozpocząć od nawrócenia serca

Środą Popielcową (symbolicznym posypaniem głów popiołem) rozpoczynamy Wielki Post, okres 40 dni przygotowania paschalnego. Wierni, przez znak pokuty wyznają swoją grzeszność, oraz gotowość wewnętrznego nawrócenia, aby z oczyszczonym sercem i duszą celebrować największe tajemnice naszego zbawienia.

56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W niedzielę 19 lutego br. rozpocznie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem”. Trwać będzie do soboty 25 lutego jako duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

XXXI Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego, obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes – 11 lutego. Ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym.

Kościół wypełnia misję głoszenia słowa Bożego

Jezus już za swojego ziemskiego życia posyła Apostołów, aby głosili słowo Boże (por. Mt 10, 5-8). Będzie do dla nich niejako ćwiczenie, przygotowanie do misji, którą w pełni rozpoczną po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W celu głoszenia słowa Bożego uczniowie otrzymają dar Ducha Świętego, który będzie przez nich przemawiał.

Urodził się aby kochać, umarł, aby ŻYĆ

W niedzielę 5 lutego br. przypadła 27. rocznica śmierci księdza Kazimierza Hamerszmita, proboszcza parafii św. Aleksandra, słynącego z wielkiej dobroci, miłosierdzia i pobożności. Dziś ks. Hamerszmit nosi tytuł Sługi Bożego, którego proces w drodze do beatyfikacji jest na etapie rzymskim. Uroczystej Mszy św. w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach w intencji rychłej beatyfikacji o godz. 10.30 przewodniczył bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Tego dnia z woli papieża Jana Pawła II, obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 roku.

Carnaval de Oruro

Czas karnawału, nam w Polsce, kojarzy się z pączkami i faworkami. W dalekiej Boliwii karnawał to coś o wiele więcej niż jedzenie. A szczególnie jeżeli chodzi o karnawał w Oruro.

Modlitwa Teresy_dziecka

Modlitwa Teresy ugruntowana została na fundamencie nietuzinkowej rodziny. Każdego dnia może patrzeć, jak żyją małżonkowie, którzy kochają Boga całym sercem i siebie nawzajem. Jak rozmawiają ze sobą, jak modlą się i poświęcają dla innych. Jak pracują, jak odpoczywają. W dzień i w nocy, niczym gąbka, chłonie z najczystszego źródła krystaliczną wodę, której na imię "Miłość".

Światowy Dzień Trędowatych

W niedzielę 29 stycznia 2023 r. przypada 70. Światowy Dzień Trędowatych. Jego obchody są okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym tą chorobą Kościół Katolicki. Zarazem jest to okazja do szczególnej modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.