• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nominacja Abp. Salvatore Pennacchio

Nuncjatura Apostolska informuje, że w dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Salvatore PENNACCHIO rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Nuncjusz Apostolski będzie pełnił swoją misję w Polsce do czasu jej formalnego zakończenia, co zastanie oficjalnie zakomunikowane.

Niedziela Słowa Bożego

Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną w 2019 r. przez papieża Franciszka po raz kolejny będziemy przeżywać w 3 Niedzielę Zwykłą roku liturgicznego 22 stycznia b.r. Dzień ten jest zaproszeniem, aby sercem i umysłem wgłębiać się w Słowo Boże. Ogromną pomocą są duchowe przemyślenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawiciele wszystkich kościołów są zaproszeni do analizy słów księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy”. Jeśli wszystkie Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, to ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze.

Rocznica obłóczyn św. Teresy

Teresa Martin wstąpiła do Karmelu w Lisieux 9 kwietnia 1888 r. przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus. Podczas pierwszych miesięcy pobytu w klasztorze, wyznaje, że “spotkała więcej cierni aniżeli róż”. Dzień obłóczyn Teresy Martin zaplanowano na październik 1888 r., ale ze względu na stan zdrowia Ludwika Martin (ojca Teresy) opóźniono obłóczyny o trzy miesiące, do 10 stycznia 1889 r.

Tajemnica wybrania i posłannictwa św. Teresy

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w zakonie przeżyła 10 lat, zmarła mając niecałe 25 lat – 30 września 1897 r. Zewnętrznie była, można powiedzieć, zwykłą siostrą zakonną, żyjącą w zamkniętym klasztorze w małym miasteczku na Północy Francji. Jednak po jej śmierci, zaczyna się dziać coś dziwnego. Po opublikowaniu jej wspomnień duchowych, Dziejów Duszy, staje się jedną z najpopularniejszych świętych Kościoła.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łaska chrztu świętego odnawia się w nas, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty, Eucharystii, postępujemy jak “dzieci światłości”. Te niezatarte znamię Ducha Świętego, poprzez przyjęty chrzest święty, jest bramą do osiągnięcia zbawienia.

Ostatnie słowa Benedykta XVI jak małej Teresy

Papież emeryt Benedykt XVI – zmarły w sobotę, 31 grudnia 2022 r., w wieku 95 lat – i święta Teresa z Lisieux, której 150. rocznicę urodzin Kościół obchodził 2 stycznia 2023 roku, zanim wydali ostatnie tchnienie, wypowiedzieli te same słowa wyrażające miłość do Boga.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery na drzwiach naszych domów.

Światowy Dzień Misyjny Dzieci

6 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Został on ustanowiony w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Jego głównym przesłaniem jest podkreślenie duchowej łączności dzieci z całego świata. Tegoroczny program Papieskich Dzieła Misyjnych obejmuje pomocą dzieci w Papui-Nowej Gwinei. Ten odległy skrawek ziemi na Oceanie Spokojnym jest bardzo młodym Kościołem, borykającym się z wieloma problemami takimi jak: malaria, brak leków, prądu, brak dostępu do powszechnej edukacji i inne.

Wiara w święty Kościół Chrystusowy

Tematem obecnego roku kościelnego, roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, jest wiara w Kościół. Nie przez przypadek biskupi polecają do rozważań właśnie taki temat. Żyjemy w dobie kwestionowania nadprzyrodzonej wiary w Kościół. Nadal funkcjonuje w życiu wielu osób ochrzczonych fałszywa ideologia ukształtowana przez mass media: „Chrystus: Tak – Kościół: Nie”.