• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Duszpasterstwo Dzieci i Powołań

Nowa witryna Duszpasterstwa Dzieci i Powołań

W roku Jubileuszu 150. rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oddajemy do użytku kolejną stronę internetową pod nazwą Duszpasterstwo Dzieci i Powołań. Pod jednym adresem zostały przedstawione dwa ważne Dzieła, które dedykowane są dzieciom i młodzieży, w tym dziewczętom rozeznającym swoje powołanie.

Przybliżanie duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jej osoba i posłannictwo to misja która od początku towarzyszyła powstaniu witryny. Mała droga i miłość do św. Teresy od Dzieciątka Jezus to cel, który przyświeca działalności Duszpasterstwa.

Strona Terezjańskiego Duszpasterstwa Dzieci powstała z myślą o najmłodszych. Znalazło się w niej wiele ciekawych i intrygujących propozycji dla dzieci. Zamieszczone na stronie informacje, rozważania i modlitwy, zadania i komentarze biblijne, mogą być pomocą w umocnieniu wiary oraz pogłębieniu wiedzy religijnej.

Strona Duszpasterstwa Powołań  przeznaczona jest dla młodzieży oraz osób rozeznających swoje powołanie, w tym drogę życia radami ewangelicznymi. Na stronie zamieszczane będą bieżące informacje o planowanych rekolekcjach, dniach skupienia, dniach Otwartej Furty w naszych domach zakonnych. W blogu Powołanie zostało zamieszczonych wiele cennych informacji nt. życia zakonnego, w tym świadectwa sióstr o powołaniu, informacje jak uczynić pierwszy krok i zapukać do furty klasztornej.

Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej witryny Duszpasterstwa i częstego z niej korzystania.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: