„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Biskupia “skarbonka”

Ostatni kwartał minionego roku przyniósł nowości informacyjno-wydawnicze związane z bp Adolfem Piotrem Szelążkiem. Dbając o to, by osoba Sługi Bożego stawała się bardziej znana, uruchomiona została nowa strona internetowa Jemu poświęcona. W październiku do rąk wielu osób trafiły książeczki z rozważaniami różańcowymi, opracowanymi w oparciu o Jego pisma. Są to elementy składające się na inicjatywę jaką jest szerzenie kultu bpa Szelążka w Polsce i poza jej granicami.

W ramach działań związanych z procesem beatyfikacyjnym podejmowane są różne inicjatywy generujące mniejsze i większe koszty – spotkania, publikacje, ofiarowane Msze Święte, tłumaczenia, opracowania dokumentów itp.

Cieszy fakt, że wśród przyjaciół Zgromadzenia jest coraz większe grono osób zainteresowanych życiem i działalnością bpa Szelążka oraz postępami procesowymi.

Z początkiem roku (na stronie internetowej poświęconej Słudze Bożemu) została uruchomiona bramka do wpłat internetowych. Środki w ten sposób zgromadzone, będą przeznaczone na wszelkie działania związane z szerzeniem kultu, rozpowszechnianiem życiorysu i pism ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka oraz pokryciem kosztów administracyjnych związanych z pracami nad dokumentacją złożoną w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Pełne wdzięczności za ogrom wsparcia płynącego z modlitwy, pragniemy zachęcić również do materialnego wsparcia dzieła procesu beatyfikacyjnego.

s. Franciszka Cejrowska CST

Podziel się: