Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Włączenie Zgromadzenia do Karmelu

Wspominając rocznicę przynależności do wielkiej Rodziny karmelitańskiej wyrażamy Bogu dziękczynienie za udział we wszystkich duchowych łaskach Karmelu oraz przywilej korzystania z Liturgii Zakonu Karmelitańskiego. Na mocy tejże przynależności nasze Zgromadzenie oraz Zakon Ojców Karmelitów mają prawo do wzajemnej łączności, współpracy i świadczenia sobie pomocy, zachowując jednocześnie własną odrębność i jurysdykcję.

Niezwykła relacja #8 – Pieśń uwielbienia

W uwielbieniu Pana nieba i ziemi Matka Boża użycza swojego głosu wszystkim odkupionym stworzeniom, dlatego św. Teresa utożsamia się z głosem Najświętszej Dziewicy.  W ten sposób wysławia Boga razem z Matką Kościoła za otrzymane łaski oraz odnajduje Boże miłosierdzie.

Niezwykła relacja#7 – Postawa miłosierdzia

Dyspozycyjność Maryi, aby bezinteresownie służyć drugiemu człowiekowi, stała się motywacją dla św. Teresy. Poruszona służebną postawą Matki Bożej, zachwycona Jej dobrocią i gorliwością w okazywania innym pomocy, św. Teresa od Dzieciątka Jezus zapragnęła, jak Matka Boża rozsiewać wszędzie ziarna miłosierdzia.

Pasterz woła po imieniu

Pasterz woła po imieniu, każdą osobę, którą wybrał do Swojej misji, ale też do szczególnej bliskości i współpracy w dziele miłości i miłosierdzia na ziemi. Wszyscy wybrani – powołani, są Mu bliscy! Może do Ciebie umiłowany młody człowieku Bóg już posłał zawołanie: Pójdź za Mną!

Do Terezjanek nigdy w życiu

"Do Terezjanek nigdy w życiu", to kolejne świadectwo o rozeznawaniu swojego powołania do życia konsekrowanego opowiedziane przez siostrę Antoninę Puchalską, terezjankę. Pan Bóg w swojej wyjątkowości ma niezliczoną ilość dróg w dotarciu do człowieka szukającego swego miejsca w świecie i Kościele. Stawia osoby, świadków wiary, dotyka słowem, wydarzeniem, aby pomóc w rozeznaniu swego powołania i podjęciu decyzji.

Spotkania z biskupami w Zamku Bierzgłowskim

Wydaje się, że obecność biskupa Szelążka pośród biskupów polskich miała przede wszystkim wymowny, charakter symboliczny. Koleje jego życia, szczególnie ostatnie lata, czyniły go wyjątkowym świadkiem zachodzących przemian. On jako jeden z pierwszych spośród biskupów doświadczył „dobrodziejstw” nowego politycznego i społecznego porządku.

Niezwykła relacja #6 – Iść w ślady Maryi

Św. Teresa zauważyła, że idąc w ślady Najświętszej Maryi Panny, łatwo osiągnie cel, jakim jest świętość i zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Maryja jest nadprzyrodzonym światłem niezawodnie prowadzącym nas do celu. Jak latarnia morska wskazuje na morzu statkom bezpieczny ląd, tak Matka Zbawiciela, oświeca nam szlak blaskiem swoich cnót.

Niezwykła relacja #5 – Skarb Matki i dziecka

Jezus był Skarbem w łonie Najświętszej Maryi Panny. Maryja nieustannie adorowała Jezusa obecnego pod Jej Niepokalanym sercem. Św. Teresa po Komunii świętej, również pragnie adorować Jezusa w swojej duszy, chce jak Maryja strzec i chronić obecności Boga w swoim sercu.

Litania Loretańska jako forma modlitwy

Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską. Z nabożeństwem majowym i Litanią, znaną w Kościele powszechnym, łączy się Polska tradycja duchowego oddania Matce Bożej.

Nowy program duszpasterski

Rada Stała KEP na spotkaniu, które odbyło się dziś na Jasnej Górze podkreśliła ogromne zaangażowanie Polaków w pomoc dla ludności ukraińskiej. Jednym z tematów spotkania była aktualna sytuacja duszpasterska Kościoła w Polsce oraz tworzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, którego hasłem będą słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. „Podejmowane w nim będą m.in. podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego.