• Flaga Ukrainy

Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Weselcie się nadzieją

„Weselcie się nadzieją” – ten cytat z Listu św. Pawła do Rzymian wybrał papież Franciszek jako tytuł, a zarazem temat orędzia na 38. Światowy Dzień Młodzieży, który w najbliższą niedzielę 26 listopada będzie obchodzony w Kościołach lokalnych. Ojciec Święty zachęca w nim do „do wyboru stylu życia opartego na nadziei”.

Żołnierze Chrystusa w gościnie u św. Teresy

W niedzielę 19 listopada 2023 roku Siostry Terezjanki z Podkowy Leśnej gościły w swoim domu wspólnotę Żołnierzy Chrystusa. Na spotkanie przyjechały dwadzieścia cztery osoby, głównie z Warszawy i okolic. Kilka osób było z Łodzi oraz z Ukrainy. To już drugi raz Żołnierze Chrystusa zorganizowali swój dzień formacyjny w podkowiańskim domu Sióstr.

VII Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich w Kościele katolickim obchodzony jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. VII Światowy Dzień Ubogich odbędzie się pod hasłem: “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”.

Chrześcijański kształt patriotyzmu

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” - napisał św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Kościół aprobuje patriotyzm, traktując go jako jedną z ważnych cnót społecznych, natomiast jest krytyczny wobec nacjonalizmu. „Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy” - napisali polscy biskupi w liście pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.

Znaczenie patriotyzmu

Papież Jan Paweł II podczas audiencji dla wiernych z Białorusi w 1998 roku mówił: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”. Doskonale wiedział, o czym mówi – urodził się w 1920 roku i należał do pierwszego pokolenia Polaków urodzonych w wolnej Polsce.

Duchowy formalizm czy miłość?

Formalizm przejawia się w przywiązywaniu nadmiernej wagi do przepisów i zewnętrznych form działania. Niestety taka postawa nierzadko pojawia się również w życiu duchowym człowieka. Pan Jezus często krytykował i ganił postawę formalizmu u faryzeuszy. Nie chodzi o to, by sprzeciwiać się zewnętrznym oznakom kultu, czy religijności, ale należy czuwać, by w nasze życie duchowe nie wkradło się powierzchowne zachowanie.

Ja nie umieram, wstępuję w życie

„Ja nie umieram, wstępuję w życie”. To zdanie świętej Teresy z Lisieux zawarte w jednym z jej ostatnich listów wyraża głęboką wiarę, która ożywiała ją podczas ciężkiej choroby, aż do dnia odejścia w wieczność. Siostry w Rzymie 1 listopada odwiedziły najstarszy cmentarz na Campo Verano. Razem ze wspólnotą Ojców Salwatorianów odmówiły w tym miejscu Nieszpory i część różańca świętego.

Rodzina Martin_1

Spiżowy głos dzwonu przerwał krystaliczną ciszę. Anioł Pański. Ludwik oderwał wzrok od skał roziskrzonych tęczą barw i skierował spojrzenie na niebo. Zdawało mu się, że jeszcze nigdy nie był tak blisko Boga,  którego szukał, jak teraz. I znowu cisza przerywana  od czasu do czasu przyniesionym  przez powiew wiatru łoskotem wodospadu. Ręce Ludwika spoczęły na sznurze od dzwonka przy bramie. 

Akt oddania się Jezusowi

Rozważanie tekstu biblijnego i kontemplacja służą Teresie jako trampolina do tego, by całkowicie oddać się Jezusowi. Karmelitanka z Lisieux nie poprzestaje na czystej medytacji, lecz za każdym razem czyni akt bezgranicznego daru z siebie. Wie, że celem modlitwy, jak i całego życia, jest niczego nie odmówić Jezusowi. Pragnie kochać Go do szaleństwa; tak, jak nie był jeszcze kochany.

Działalność charytatywna w Chicago

Pomimo natłoku dobrowolnie podjętych obowiązków Maria znalazła czas, aby z zapałem angażować się w formacjach katolickich działających przy kościele św. Stanisława Kostki. Została członkinią Apostolstwa Modlitwy, Różańca Dziewic, Bractwa Serca Jezusowego, Arcybractwa Niepokalanego Serca Maryi i wreszcie Trzeciego Zakonu świętego Franciszka, któremu na szczeblu parafialnym przewodziła jako przełożona.