Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

III Niedziela Zwykła – komentarz

Kościół otrzymał wielki dar, jakim jest Słowo Boże zapisane w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za ten dar Słowa objawiającego prawdę o Bogu i o człowieku, o świecie, jego celu i sensie, winniśmy wznosić dziękczynienie i uwielbienie Bogu.

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona przez papieża Franciszka na mocy Listu apostolskiego w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanego 30 września 2019 r. Odbywa się co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego.

Apostolstwo w drodze

15 stycznia 2022r. ,w trzecią sobotę miesiąca, z parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach wyruszyła po raz kolejny piesza pielgrzymka do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wigrach. W pątniczym zamyśleniu, z relikwiami bł. Laury Vicuna, modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do sakramentalnego związku małżeńskiego.

Radość misyjna

W niedzielę, 16 stycznia w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach podczas pięciu Mszy świętych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach im. Aleksandry Piłsudskiej pod kierunkiem s. Teresy Kalskiej zaprezentowali program słowno - muzyczny pt. "Radość misyjna". Młodzi artyści przypomnieli wiernym zadania podejmowane przez 2060 misjonarzy, w tym także osób świeckich.

“Wdzięczne kolędowanie”

Okres Świąt Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku jest dobrym czasem na wspólne kolędowanie. Śpiew kolęd jest wyrazem wdzięczności Bogu za Jego narodzenie. To właśnie w tę radość styczniowego kolędowania wpisało się spotkanie z Przyjaciółmi Dzieła Misji w Oruro.

Depatrianci z Wołynia i Wileńszczyzny

W sobotę 15 stycznia br. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie była sprawowana uroczysta Eucharystia w intencji mieszkańców ziemi ostródzkiej pochodzących z Wileńszczyzny, Wołynia i Polesia. Spotkali się aby wspólnie modlić się o opiekę Bożą w Nowym Roku, pamiętając również o tych, którzy z różnych powodów nie mogli dotrzeć na wspólne świętowanie.

Zimowe warsztaty dla dzieci

W sobotę 15 stycznia, w naszym domu zakonnym w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej miały miejsce zimowe warsztaty artystyczno – formacyjne dla dzieci. Dzięki życzliwości s. Karoliny Śliżewskiej, część zajęć warsztatowych odbyła się w pomieszczeniach Świetlicy im. Dzieciątka Jezus.

Kalendarz wydarzeń

Uruchomiona w maju nowa strona Zgromadzenia zyskuje wielu sympatyków. Cieszymy się, że możemy dla Was tworzyć tę przestrzeń i dzielić się budującymi treściami. Jest nam niezmiernie miło, że terezjańska duchowość jest Wam bliska, a wydarzenia z życia naszych wspólnot Was interesują. Takie zainteresowanie mobilizuje nas do ciągłego udoskonalania naszej strony.

Kontemplacja Boskiego Oblicza

Predykat od Najświętszego Oblicza otrzymałam z racji imienia zakonnego. Jeśli Weronika, to koniecznie od Najświętszego Oblicza. Wcześniej jednak nie miałam szczególnego nabożeństwa do Najświętszego Oblicza. Przez lata bycia w Zgromadzeniu mogę śmiało powiedzieć, że ta tajemnica towarzyszy mi nieustannie.

25. Ogólnopolski Dzień Judaizmu

poniedziałek 17 stycznia 2022 roku, będziemy obchodzić już po raz 25. dzień Judaizmu. Mottem jubileuszowych obchodów tego dnia są słowa proroka Izajasza: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8). Z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że tegoroczne obchody będą miały wiele ciekawych inicjatyw.