Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzień Migranta i Uchodźcy przebiegać będzie pod hasłem: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”, które zarazem jest tytułem Orędzia Ojca Świętego na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Migranci i uchodźcy to duża część społeczeństwa w każdym kraju. Uciekają ze swojego kraju z powodu wojen, biedy, terroru czy braku możliwości rozwoju.

Miłosierna siostra

Każdego dnia mijamy ludzi wielkich nic nie wiedząc o ich wielkości. Mijamy bohaterów nic nie wiedząc o ich bohaterstwie. Żyjemy w blasku współczesnych nam świętych o świętość ich nie podejrzewając. Nie jest cechą ludzi wielkich a skromnych wykrzykiwać wszem i wobec o swej wielkości. Bywa, że dopiero śmierć i dystans czasowy pozwalają nam odkryć to, co za życia pewnych osób było zakryte, nierzadko szczelnie, wręcz hermetycznie.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 4

Miłość do Maryi wzrastała w niej już od dziecka. Kult i nabożeństwo do Maryi w domu Martin były naturalnym rozwojem w wierze. Dodawanie imion „Maria” każdemu dziecku z rodziny Martin podczas chrztu świętego świadczy o głębokiej zażyłości z Maryją.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 3

Miłość Teresy wypływała z jej bezgranicznej niemocy i bezgranicznej ufności. Pisała, że im bardziej jesteśmy słabi, bez pragnień i cnoty, tym bardziej nasze serce jest podatne na przemieniającą nas łaskę. Wypowiedziała znamienne słowa: „Ufność i nic jak tylko ufność powinna nas prowadzić do Miłości”.

Trudna powojenna rzeczywistość

Biskup łucki był zatroskany o kapłanów, którzy pozostali na Wołyniu, a dokładnie to najczęściej przebywali w sowieckich więzieniach i obozach pracy. W grudniu 1946 roku sporządzono w Zamku Bierzgłowskim, zapewne na polecenie biskupa Szelążka, wykaz księży diecezji łuckiej aresztowanych przez władze sowieckie w latach 1944-1945.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 2

Nadzieja pozwoliła św. Teresie ufać Bogu, że niebo będzie jej udziałem, a nawet już się nim staje. Żyjąc na ziemi pragnieniem nieba, urzeczywistniała stan wiecznej szczęśliwości, do którego zmierzała i za którym tęskniła.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 1

Wiara św. Teresy, to nie tylko jej stosunek do Boga wyrażony w postawie modlitwy i przyjmowanych sakramentach, ale przede wszystkim Boży sposób patrzenia na rzeczywistość. Przeżywanie codzienności z miłością i wypełnienie we wszystkim woli Boga z głębokim zawierzeniem naszemu Ojcu.

Nowenna do św. Teresy [2022]

Liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus przypada 1 października. Jest to dzień, w którym będziemy uwielbiać Boga za życie, powołanie i posłannictwo świętej z Lisieux, jak też wypraszać u Boga  łaski przez jej Orędownictwo.

VI Ogólnopolski Zjazd Dzieci w Niepokalanowie

17 września po raz kolejny schola z Podkowy Leśnej wzięła udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dzieci w Niepokalanowie. Na samym początku należy wyrazić pochwałę dla organizatorów spotkania, za logistyczne ułożenie całego przedsięwzięcia dla trzech i pół tysiąca dzieci z różnych stron Polski, takich ja: Warszawa, Myszyniec, Łyse, Białystok, Elbląg, Łódź, Łomża i wiele, wiele innych…

“Słuchanie uchem serca”

"Słuchanie uchem serca", to temat przewodni 56. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który obchodzimy w Kościele katolickim w trzecią niedzielę września. Jak co roku z tej okazji papież Franciszek wystosował specjalne Orędzie.