• Flaga Ukrainy

Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Duch dziecięctwa Bożego

Styczeń upłynął nam w atmosferze radości bożonarodzeniowej i zachwytu nad tajemnicą duchowego dziecięctwa. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest dla nas niedościgłym wzorem adoracji Boskiego Dzieciątka Jezus oraz postawy ufności i całkowitego zdania się na Boga. 

Dzień Otwartej Furty

W sobotę 27 stycznia 2024 r. w naszej wspólnocie zakonnej w Ścinawce Dolnej odbył się Dzień Otwartej Furty. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania młodzieży z naszą wspólnotą oraz zabaw integracyjnych. Potem dzieliliśmy się Słowem Bożym fragmentem Ewangelii o uciszeniu burzy.

Spotkanie kolędowe w Rzymie

Chociaż oficjalnie zakończył się już okres Bożego Narodzenia, to w Rzymie 23 stycznia br., przy kościele św. Apostołów z inicjatywy Polskiej Ambasady zostało zorganizowane spotkanie kolędowe dla polskich sióstr i kapłanów pracujących w Rzymie. Głównym gościem spotkania był arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie sióstr przełożonych

W Podkowie Leśnej odbywa się spotkanie Sióstr Przełożonych wspólnot Terezjańskich z Polski i zagranicy, które prowadzi s. Lucyna Lubińska, przełożona generalna. W dniach 21-23 stycznia, w aurze zimowej, toczą się gorące rozmowy i spotkania, wspólne pochylanie się nad Słowem Bożym, drogą duchowego dziecięctwa św. Teresy oraz różnymi troskami wspólnot i poszczególnych Sióstr.

Męczennica z czasów cesarza Dioklecjana

Kościół katolicki w dzień śmierci św. Agnieszki, 21 stycznia w bazylice błogosławi dwa baranki. Pozyskana z nich wełna służy do wykonania paliuszy. W ikonografii Agnieszkę najczęściej przedstawia się z: barankiem, mieczem lub dwiema koronami oznaczającymi dziewictwo i męczeństwo.

Zachowywać słowa Jezusa

Niedziela Słowa Bożego jest dla każdego z nas wielkim darem, który umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Pragniemy wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, sercem i umysłem zgłębiać Słowo Boże.

Zatańczmy dla Dzieciątka Jezus!

Dnia 13 stycznia br. do podkowiańskiej wspólnoty zawitali szczególni goście. Jak Trzej Królowie przynieśli z otwartymi sercami swój dar duchowy i materialny, wspierając nasze Siostry Misjonarki w Oruro.

Wspieramy Dzieci w Kolumbii

W niedzielę, 15 stycznia b.r. w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, podczas pięciu Mszy Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach im. Aleksandry Piłsudskiej pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej, przy współpracy z nauczycielkami: p. Adrianną Rybak, p. Izabelą Walendzewicz i p. Joanną Smykowską zaprezentowali program artystyczny: "Nasza misja z Panem Jezusem".

Rodzina Martin_3

Zelia i Ludwik, oparci o parapet  okna, trwali w milczeniu. Dobrze było im razem w ten wiosenny, pogodny wieczór. Czasem ciepły wiatr  musnął ich twarze ciepłym oddechem. Wzrok ich zatrzymywał się to na gwiazdach porozumiewających się między sobą mruganiem, to na rogaliku księżyca albo na młodych liściach drzew, które w mrocznym świetle ulicznych lamp przybrały fantastyczne kształty i barwę.

Dzień obłóczyn św. Teresy z Lisieux

Wstępując do Karmelu Teresa nie przestraszyła się jego surowości. Znalazła w nim oazę do ćwiczenia się w wielu cnotach, wykorzystując przy tym każdą nadarzającą się okoliczność. Radykalność życia, umiłowanie pokory oraz współpraca z łaską Bożą zaprowadziły Teresę do odkrycia małej drogi, która pozwoliła jej odpłacić miłością za miłość