„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ukraino, nie bój się przyjąć Maryi

Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium Berdyczowskim odbyły się w dniach 17-18 lipca br. i zbiegły się ze świętowaniem 30-lecia niepodległości Ukrainy. Wszyscy pielgrzymi zjednoczyli się we wspólnym wołaniu do Pani Berdyczowskiej o pokój i odrodzenie duchowe i moralne dla narodu ukraińskiego i całego świata oraz zakończenie pandemii. Hasłem tegorocznych uroczystości były słowa: „Ukraino, nie bój się przyjąć Maryi”.

Co roku w uroczystościach bierze udział rzesza pątników, którzy pielgrzymują z różnych zakątków Ukrainy. Do Berdyczowa w tych dniach przybywa Episkopat Ukrainy, aby złączyć się z narodem ukraińskim oddającym cześć Pani Berdyczowskiej.

Uroczystości berdyczowskie rozpoczęły się w sobotę 17 lipca br. przywitaniem pielgrzymów, którzy ze śpiewem na ustach, w radości i z różnymi emblematami w dłoniach witali wszystkich zebranych. O godz. 18.00 na Placu św. Jana Pawła II przed murami Klasztoru Karmelitów Bosych odbyła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp. Mykola Luchok OP – sufragan diecezji Mukaczewo. O godz. 22.00 odbyło się nocne czuwanie modlitewne w Sanktuarium Berdyczowskim.

Uroczysta Msza św. dziękczynna odbyła się w niedzielę 18 lipca br. o godz. 11.00, poprzedzona programem modlitewnym na Placu św. Jana Pawła II. We Mszy św. wzięli udział zaproszeni goście i Episkopat Ukrainy. Mszy św. przewodniczył biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki, natomiast homilię wygłosił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

W skierowanym słowie zachęcił wiernych do kształtowania swojego chrześcijańskiego życia za przykładem i przy wsparciu Matki Najświętszej. Wyraził też wdzięczność Bogu za 30 lat od odnowienia struktur Kościoła na Ukrainie dzięki św. Janowi Pawłowi II, który „swymi modlitwami i działaniami przyczynił się do nadejścia końca systemu totalitarnego, jaki przez całe dziesięciolecia niszczył Kościół duchowo i materialnie”, a także za 30 lat niepodległości i budowania państwa ukraińskiego.

Pod koniec liturgii tradycyjnie już zawierzono cały kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, a akt oddania odczytał biskup łucki Witalij Skomarowski. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni odśpiewali duchowy hymn Ukrainy „Boże Wielki, Jedyny”.

W organizację uroczystości zaangażowała się, jak co roku, wspólnota sióstr Terezjanek z Berdyczowa, która posługuje w Sanktuarium Berdyczowskim. Siostry z młodzieżą zadbały o przygotowanie i wystrój ołtarza polowego na Placu św. Jana Pawła II przed murami Klasztoru Karmelitów Bosych. Przygotowały dekoracje kwiatowe w Sanktuarium i przy ołtarzu polowym, oraz naczynia i szaty liturgiczne. Oprawę Mszy św. na uroczystej liturgii przygotował chór parafialny z zespołem pod batutą s. Olgi Mereckiej.

Siostry służyły również pomocą w organizacji poczęstunku dla zaproszonych gości, oraz przyjęły w swoim domu zakonnym 21 pielgrzymów.

Choć trud przygotowań jest zawsze duży, to jednak, modlitwy rzeszy wiernych dają pewność, że jedynie we wspólnej modlitwie i szukaniu prawdy jest siła i nadzieja. Każdemu z pielgrzymów, niewątpliwie pozostaną w uszach słowa abpa Mieczysława Mokrzyckiego: „Powróćmy z Berdyczowa jako ludzie wiary, miłości i jedności. Niech nas nic nie dzieli”.

s. Antonina Puchalska CST

Podziel się: