• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W niejednej polskiej szkole wymówienie imion takich jak: Mykyta, Yurij, Mykyta, Yurij, Yehor, Akim, Abbul, Osiya, Leu sprawia nie mały kłopot. Każde imię wskazuje na inną osobę, religię i kraj pochodzenia. Najczęściej są to uczniowie ze Wschodu, wyznania prawosławnego i muzułmańskiego. Przebywając w takim środowisku coraz bardziej rozumiem potrzebę przeżywania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Co roku przypada on w terminie od 18-25 stycznia. Warto dodać, że od 1997 roku jest on poprzedzany dniem modlitwy z wyznawcami Judaizmu. Celem obchodów Dnia Judaizmu z kościołem katolickim jest wspólna modlitwa do tego samego Boga, pogłębianie świadomości więzów łączących chrześcijaństwo z judaizmem i refleksja nad tym co łączy w wierze. Bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia 2023 roku, obchodzimy Dzień Islamu. Służy on przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między chrześcijanami a muzułmanami oraz do pokazania, że wszyscy potrzebujemy pomocy Bożej oraz gestów i więzów braterskiej solidarności.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawiciele wszystkich kościołów są zaproszeni do analizy słów księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy”. Jeśli wszystkie Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, to ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze.

Bądźmy zatem otwarci na Bożą obecność we wszystkich ekumenicznych spotkaniach, starając się o przemianę, o demontaż systemów opresji i wszelkich podziałów wynikających z uprzedzeń i niechęci. Razem zaangażujmy się w walkę o sprawiedliwość w naszych ludzkich społeczeństwach, bo wszyscy jesteśmy wyznawcami Jednego Boga.

s. Agnieszka Jaworska CST

Modlitwa św. Jana Pawła II o Jedność Chrześcijan

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się: