„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Od 2019 roku Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w ostatnią niedzielę września.

Na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźczy, papież Franciszek napisał specjalne Orędzie w którym podkreśla znaczenie miłości ewangelicznej do ludzi z całego świata. Tylko miłość, pisze papież pomaga przekraczać granice geografii i przestrzeni ludzkich serc, Tylko ona nie zraża się nędzą i biedą drugiego człowieka ani tą fizyczną ani tą duchową. Motto jakie zawarł papież w Orędziu: „Ku stale rosnącemu «my»” sugeruje jasną perspektywę wspólnej podróży ku przyszłości wszystkich ludzi na całym świecie. Podobny tekst znajdziemy w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele: „Spodobało się Panu Bogu zbawiać nas nie pojedynczo, ale we wspólnocie”. Słowa te można zinterpretować w następujący sposób: nie ma miejsca w kościele dla egoistycznego „ja”, ale jest ono dla wspólnotowego „My”. Jesteśmy zapraszani do wychodzenia ku innym, którzy mają inny kolor skóry, inne przekonania religijne czy też inny światopogląd, po to by w różnorodności znaleźć rozwiązanie dla komunii „MY”. Papież w tymże orędziu akcentuje drogę Jezusa, Który po grzechu Adama i Ewy, aby utworzyć komunię z nami przebywa drogę, która prowadzi Go: przez krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Parafrazując tekst listu św. Pawła do Galatów możemy powiedzieć, że w Chrystusie „Nie ma już uchodźcy ani poganina, nie ma już migranta, ani człowieka wolnego, wszyscy jesteście jednym dla Boga [Ga 3, 28]

Aby umożliwić tę jedność Kościół zaprasza do wyjścia na ulice egzystencjalnych peryferii, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości i otwartości, która może stać się ubogacająca. Na całym świecie, w Europie, w naszej Ojczyźnie coraz częściej spotykamy ludzi różnych kultur, narodowości również takich, którzy są migrantami i uchodźcami nie z własnej woli, ale z przyczyn wielkiej niesprawiedliwość. Dziś wielu z nich żyje pośród nas, są może naszymi sąsiadami lub kolegami, koleżankami z pracy czy szkoły. Ze względu na odkupieńczą krew Chrystusa twórzmy z nimi wspólnotę ”MY” użyczając gościny w swoim sercu. Niech wszystkie dzieci zagrożone brakiem wolności, demokracji, poszanowania podstawowych praw człowieka, znajdą u nas sprzymierzeńców i pomocników.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: „Tyle od Boga otrzymujemy ile się spodziewamy”. Kto mało prosi mało otrzymuje. Prośmy więc, aby bracia i siostry Uchodźcy, którzy są oddaleni od własnej Ojczyzny doświadczali od nas bezinteresownej miłości, której źródłem jest Bóg.

Modlitwa Papieża Franciszka

Święty i umiłowany Ojcze, Twój Syn Jezus nauczył nas, że w niebie powstaje wielka radość kiedy ktoś, kto był zagubiony, odnalazł się, gdy ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub odtrącony, jest przyjmowany z powrotem do naszego „my”, które staje się w ten sposób coraz większe. Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa i wszystkim ludziom dobrej woli łaski pełnienia Twojej woli w świecie. Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy, która wprowadza każdego uchodźcę do „my” wspólnoty i Kościoła, aby nasza ziemia mogła się stać, tak jak Ty ją stworzyłeś, wspólnym domem wszystkich braci i sióstr. Amen.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: