„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nadzwyczajna Kapituła Generalna

2 sierpnia 2022 r. w domu generalnym w Podkowie Leśnej, rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna, zwołana w celu zatwierdzenia odnowionych Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia, które będą miały wpływ na teraźniejszość i przyszłość naszej Rodziny zakonnej.

Przewodniczy jej przełożona generalna s. Lucyna Lubińska, zaś ekspertem podczas Kapituły jest ojciec Waldemar Barszcz TOR, długoletni pracownik Kurii Rzymskiej, który pierwszego dnia wygłosił do sióstr konferencję na temat znaczenia Kapituły dla Zgromadzeń zakonnych oraz odnowienia prawa zakonnego zgodnie z duchem Założyciela.

W Kapitule bierze udział 13 sióstr (6 z urzędu, 7 delegatek z wyboru).

Zgromadzenie jednoczy się z siostrami kapitulnymi w modlitwie, prosząc, by czas Kapituły obfitował w łaski i dary Ducha Świętego.
Ufamy, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus przybędzie z obiecanym deszczem róż.

Sługa Boży Biskup Założyciel, który u początków Zgromadzenia Sióstr Terezjanek dopracował i zatwierdził Konstytucje, niech duchowo przewodniczy poszczególnym sesjom kapitulnym, aby Zgromadzenie umocniło i zachowało terezjańską tożsamość.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: