„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zakończyła się Nadzwyczajna Kapituła

W Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Domu głównym w Podkowie Leśnej w dniach 2-5 sierpnia 2022 r. odbyła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna, której celem była rewizja i definitywne zatwierdzenie odnowionych Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia. Duchową inspiracją i mottem stały się słowa: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca” (Ps 119, 33). Powyższy werset psalmu wyrażał wołanie do Boga o pomoc w rozumieniu i przestrzeganiu Jego praw i ustaw. Siostry zgromadzone na Kapitule prosiły o pomoc Ducha Świętego, aby prace nad Konstytucjami, dokonywały się zgodnie z myślą i duchem Ojca Założyciela sł. Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka oraz były mocno osadzone na drodze dziecięctwa duchowego Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kapituła dołożyła wszelkich starań, aby odnowiona redakcja prawa własnego uwzględniała dziedzictwo duchowe i zdrowe tradycje Zgromadzenia.

Rewizja Konstytucji i Dyrektorium była prowadzone w Zgromadzeniu przez kilka lat i polegała na sformułowaniu zapisów w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla obecnego pokolenia sióstr oraz uwzględniały wciąż zmieniającą się rzeczywistość, w której Zgromadzenie prowadzi działalność apostolską.

Jedynie Kapituła Generalna ma prawo rozpatrywania i dokonywania zmian w zapisach Konstytucji i Dyrektorium, które ostatecznie zatwierdza Stolica Apostolska.

s. Hiacynta Augustynowicz CST

Podziel się: