„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

86. rocznica powstania Zgromadzenia

Z wdzięcznością w sercu świętujemy 86 rocznicę powstania naszego Zgromadzenia. Dziękujemy Bogu za dar każdej siostry i za każde nowe powołanie. Uwielbiamy Go za Jego miłosierną miłość. Dzisiejsze święto, dla wielu z nas jest kolejnym dniem zasłużonego wypoczynku, inne podejmują codzienną pracę lub włączają się w różnorakie akcje apostolskie organizowane na czas wakacji. Niestety, nie wszędzie nasze siostry mogą żyć w pokoju i pewności jutra. Dlatego łączymy się dziś szczególnie z siostrami na Ukrainie, przeżywającymi niepokój, a nawet trwogę, spowodowaną działaniami wojennymi. Solidaryzujemy się także z rodzinami na Ukrainie, które potrzebują naszej modlitwy i konkretnego wsparcia materialnego. Niech nasz Założyciel Sługa Boży Biskup A. P. Szelążek, który na Kresach Wschodnich doświadczył okropieństwa wojny, wyprasza na ten trudny czas potrzebne łaski a zwłaszcza męstwo, pokój serca i całkowite zawierzenie Bogu. W naszych wspólnotach w dalszym ciągu modlimy się za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Szelążka o dar pokoju dla całej Ukrainy.

Kult Sługi Bożego Założyciela Zgromadzenia nieustannie wzrasta, co pozwala nam jeszcze mocniej ufać w skuteczność Jego orędownictwa przed tronem Bożym. Każdego roku odbywają się uroczystości poświęcone pamięci Ks. Biskupa w Stoczku Łukowskim, Łucku i Toruniu. Cieszy nas bardzo fakt, że do popularyzacji naszego Założyciela dołączył także Węgrów, gdzie w maju br. miałyśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Mszy św., konferencji popularno-naukowej i poświęceniu pamiątkowej tablicy, przy domu rodzinnym Biskupa Szelążka. Z okazji rocznicy urodzin Sługi Bożego odbyło się nadanie Imienia Biskupa A. P. Szelążka Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach – gmina Stoczek Łukowski. Z inicjatywy Zgromadzenia powstała nowa strona internetowa poświęcona naszemu Założycielowi, dokonano też nagrania śpiewanej modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka w formie bardziej uroczystej i rozbudowanej. Utwór został zaaranżowany na czterogłosowy chór mieszany z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego. Po nagraniu, siostry rozpropagowały modlitwę w mediach społecznościowych, co daje możliwość szerokiego oddziaływania na użytkowników Internetu. Niech wszelkie inicjatywy związane z Założycielem Zgromadzenia procentują głębszą znajomością jego życia pełnego heroizmu i przyczynią się do postępu na drodze procesu beatyfikacyjnego.

W Domu Generalnym Zgromadzenia przeżywamy nasze święto, czekając jednocześnie na przyjazd delegatek i rozpoczęcie Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, zwołanej w celu zatwierdzenia odnowionych Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia. U progu tego wydarzenia proszę wszystkich czytelników o modlitwę, aby czas Kapituły obfitował w łaski i dary Ducha Świętego. Ufamy, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus przybędzie do nas z obiecanym deszczem róż. Sługa Boży Biskup Założyciel, który u początków Zgromadzenia dopracował i zatwierdził Konstytucje, niech duchowo przewodniczy poszczególnym sesjom kapitulnym, abyśmy umocniły i zachowały naszą terezjańską tożsamość.

Dziękuję za wszelkie dobro, które dokonuje się także za pośrednictwem naszej strony internetowej i polecam się modlitwie.

s. Lucyna Lubińska CST
przełożona generalna

Podziel się: