„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Modlitwa za Ojczyznę za przyczyną św. Teresy

W ostatnich dnia myśli i serca kierujemy ku naszej umiłowanej Ojczyźnie. Sytuacja na granicy polsko – białoruskiej skłania aby z odpowiedzialnością i zaangażowaniem podjąć duchową walkę i modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę. Modlimy się w intencjach synów i córki narodu polskiego, a zwłaszcza prosimy o ducha jedności i zgody by dar wolności wywalczonej z takim trudem wykorzystać dla budowania pomyślności i pokoju.

Modlimy się za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Z całą ufnością, że nie odrzucisz próśb naszych,
przychodzimy do Ciebie, św. Tereso,
a powołując się na daną, obietnicę, że z nieba będziesz czynić dobrze na ziemi,
błagamy Cię, spuść obfity deszcz róż łask Bożych na naszą ukochaną Ojczyznę.
Oświeć stojących u steru rządu, by według prawa Bożego kierowali Narodem.
Spraw, by w naszym społeczeństwie zapanowały
jedność, zgoda i wzajemna miłość chrześcijańska.
Wspomnij, Tereso święta, że jesteśmy Królestwem Maryi.
Błagaj Niepokalaną Dziewicę, by się za nami wstawiała do Syna Swego,
byśmy wiernie stali przy wierze Ojców naszych
i z tą samą, co oni czcią i miłością, służyli naszej Królowej.
O ty, co jak gwiazda na niebie jaśniałaś czystością i prawością serca,
otocz szczególną opieką polską młodzież.
Strzeż ją od niewiary, pijaństwa, narkomanii i zepsucia,
i rozbudź w tych duszach uczucia szlachetne i prawe.
Rozpal w nas wszystkich miłość, którą ukochałaś Jezusa, byśmy – jak Ty,
umieli składać Mu w życiu codziennym dowody naszego przywiązania i miłości
przez sumienne wypełnianie obowiązków. Amen.
(Ks. St. Szpetnar)

Podziel się: