• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

XXVII Niedziela zwykła

Jesteśmy winnicą, którą uprawia i o którą troszczy się Bóg. Miejmy odwagę być taką winoroślą, która zapuszcza korzenie głęboko w Kościół, w winnice Chrystusa, w Jego Słowo, w Jego Sakramenty. Czasem nasze trudne doświadczenia, są po to abyśmy wydawali piękne owoce.

Katecheza Jubileuszowa na 25-lecie Misji św. Teresy

Dokładnie 25 lat temu ukazał się pierwszy artykuł o francuskim ruchu modlitwy za kapłanów, który dał początek Misji św. Teresy w Polsce. To wspólnota rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych modlących się za kapłanów. Należy do niej ponad 2,5 tys. osób. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 26 września w Niepokalanowie.

XXVI Niedziela zwykła

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Królestwo Boże może być udziałem wszystkich, którzy do niego zdążają. Nie są wykluczeni ani grzesznicy, ani nierządnice, którzy do nieba mogą wejść przed nami. Jezus kieruje zaproszenie do wszystkich, ale od nas zależy na ile pozwolimy przeniknąć się Słowu Boga.  

Dzień Środków Społecznego Przekazu

W orędziu na 54. Dzień Środków Społecznego Przekazu, papież Franciszek zwraca uwagę, że każdy człowiek może stać się twórcą dobrej historii, a każda ludzka historia posiada niepodważalną godność. Często w sieci komunikacyjnej, zamiast budujących opowiadań, powstają historie destrukcyjne, które niszczą więzi.

XXV Niedziela zwykła

Bóg daje nam czas, na szukanie Go w sposób dojrzały, odpowiedzialny, a nie dziecinny, czy infantylny. Owocem takiego szukania winno być nawrócenie, czyli spojrzenie głęboko wewnątrz siebie i podjęcie konkretnych działań.

Stanisław Kostka – patron młodzieży

Dnia 18 września wspominamy w kościele katolickim św. Stanisława Kostkę, który w XVIII wieku był najbardziej znanym i czczonym na świecie polskim świętym. Papież św. Jan XXIII uznał go za szczególnego patrona młodzieży polskiej, a papież Klemens X ogłosił go szczególnym patronem Polski.

XXIV Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi nam o potrzebie przebaczenia, które jest nieodłącznym elementem budowania relacji z Bogiem, bliźnimi i ze sobą samym. Przebaczenie to nie luksus, którego możemy raczyć według naszego uznania, Jest to podstawowy element naszej sytuacji koniecznej do życia we wspólnocie, Kościele i społeczeństwie.

X Tydzień Wychowania – Budujmy więzi

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci. Skorzystajmy z pomocy przygotowanych dla nas na ten czas i pamiętajmy szczególnie w tym tygodniu podczas modlitwy o dzieciach i młodzieży w naszej Ojczyźnie oraz tych, którzy są odpowiedzialni za ich wychowanie.

130. rocznica profesji św. Teresy

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1890 r.  św. Teresa od Dzieciątka Jezus, złożyła śluby zakonne. Dzień zaślubin Teresy, wyznaczony na wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny był dla niej łaską i wyraźną interwencją z Nieba, że Ta, która cudownie uzdrowiła ją w latach dzieciństwa, teraz jest świadkiem zaślubin z Jej Synem.

XXIII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi o ważnej kwestii relacji między ludźmi – o upominaniu braterskim, które w dzisiejszym zrelatywizowanym świecie jest przecież niemodne. Upominanie często zamienia się w agresję, atak, niszczenie innych i nie ma nic wspólnego z troską o człowieka i jego zbawienie. Częściej jednak przybiera postać fałszywej akceptacji i tolerancji wyboru drogi zła i ciemności.