• Flaga Ukrainy

Z życia Kościoła

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?

Ponad 50 kapelanów trzech największych organizacji harcerskich i skautowskich wzięło udział w zorganizowanym przez Ordynariat Polowy szkoleniu zatytułowanym „Internet – nasz sprzymierzeniec czy wróg?”. Warsztaty poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy. W ramach szkolenia duszpasterze wysłuchali wykładów na temat zagrożeń płynących z nieostrożnego korzystania z Internetu, uzależnień związanych ze światem wirtualnym.

Równowaga władz i etyka prawa

Szukając odpowiedzi na pytanie, co robić z naszymi dzisiejszymi problemami z trzema władzami, sięgnijmy jeszcze głębiej. Dwieście lat przed Monteskiuszem swoje wielkie dzieło „O naprawie Rzeczypospolitej” wydał Andrzej Frycz Modrzewski. III księga dotyczy reformy prawa oraz jego egzekwowania w Rzeczypospolitej. Tak jak w przypadku Monteskiusza szkolna wiedza ogranicza się do krótkiego streszczenia: Frycz był za równymi prawami dla wszystkich. Owszem, ta zasada jest zawsze aktualna. Ale wciąż odnawia się także wyzwanie, które dostrzegł i Modrzewski w swoim czasie: prawo sprzyja na ogół silniejszym, uderza chętniej w słabszych.

Szkoła wolna od “Tęczowego Piątku”

Organizacje LGBT po raz kolejny planują przeprowadzenie „Tęczowego Piątku” – wydarzenia, które ma promować wśród uczniów ideologię gender. Inicjatywa budzi liczne wątpliwości prawne, ponieważ, m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Organizatorzy akcji dopuszczają się także manipulacji podając w materiałach prezentowanych podczas „Tęczowego Piątku” fałszywe informacje.

Polaków portfel własny

Jak pokazują dane uzyskane na potrzeby serii raportów ,,Polaków portfel własny” Santander Consumer Banku, nie ma pory roku, która nie stanowiłaby wyzwania dla budżetów domowych. W konsekwencji polskie rodziny muszą być oszczędne nie tylko w październiku, który od dziesięcioleci obchodzony jest jako miesiąc oszczędzania. Zdecydowana większość z nas stara się pokrywać nawet znaczące, sezonowe wydatki z bieżących dochodów – najcześciej  kosztem rezygnacji z różnych konsumpcyjnych planów, nawet przez kilka poprzedzających miesięcy.

Bądź świadomy i uświadom innych!

„Gender – tęczowa rewolucja” – to tytuł nowego filmu o działalności dewiacyjnych środowisk LGBT, który został wyemitowany we wtorek 8 października przez TV Trwam. Dokument ukazuje kulisy działalności środowisk homoseksualnych i promowanej przez nie niebezpiecznej ideologii.

Finansowanie organizacji LGBT w Polsce

Kwestia finansowania ruchu LGBT wzbudza wiele kontrowersji. Tego typu organizacje otrzymują środki m.in. z Unii Europejskiej i od władz lokalnych. Wśród samorządów, które w znacznym stopniu wspierają ruch LGBT jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut Ordo Iuris przygotował raport na ten temat, który został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

Współczesny analfabetyzm, cywilizacja i kultura

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem. Przez tysiące lat ludzie żyli, nie znając pisma, a bez pisma nie ma przecież czytania. Pismo pojawiło się dopiero około trzy i pół tysiąca lat przed Chrystusem, czyli stosunkowo niedawno. Początkowo znajomość pisma była zarezerwowana dla wąskiej kasty, która zdawała sobie sprawę, że dzięki temu ma przewagę nad analfabetami, ponieważ zdolność odczytywania informacji otwiera drogę do nieograniczonej wiedzy.

Na początku było słowo

Trwający od czasów oświecenia i ciągle podsycany spór między nauką a religią wydaje się tracić swą ostrość i ważność z powodu nowych prądów w nauce. Mówiąc o tym sporze, należy pamiętać, że w religii mamy dwie płaszczyzny: „duchową”, dotyczącą naszych relacji z Bogiem, zbawienia czy sensu cierpienia - o tym nauka w żaden sposób się nie wypowiada - i „materialną”, dotyczącą wpływu Boga na świat materialny, relacji człowieka z tym światem.

Chroń dzieci przed seksedukatorami!

Rewolucja obyczajowa coraz nachalniej dobija się do drzwi naszych szkół, przedszkoli, związków harcerskich i innych instytucji, które powinny pomagać wychowywać nam nasze pociechy. Dlaczego jednak propagatorom cywilizacji śmierci tak bardzo zależy na dotarciu do najmłodszej tkanki polskiego społeczeństwa? Odpowiedź jest prosta. Dziecko karmione w młodym wieku nadmiarem treści dotyczących ludzkiej seksualności nie będzie w stanie prawidłowo rozwijać się na miarę swojego potencjału.

Czym jest naprawdę życie zakonne dzisiaj?

Po Soborze Watykańskim II liczne zakony zachłysnęły się magicznym słowem: „odnowa” i tak pole horyzontu się przemieniło. Przeszło się z centralnej postawy jaką jest Chrystus i Jego Królestwo do przesadnego aktywizmu, biorąc niejako przykład ze społeczności bardzo zestresowanej. Działaliśmy na różne sposoby, aby upodobnić się do tego wszystkiego co społeczeństwo wokół nas buduje.