• Flaga Ukrainy

Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Stowarzyszenie

Maria z bijącym sercem udała się na ulicę Zamkową do Kurii Metropolitalnej Wileńskiej. Tam w korytarzu, przed gabinetem arcybiskupa, tłoczyło się już około trzydziestu interesantów. Taka sytuacja powtarzała się prawie codziennie, o ile tylko arcybiskup przebywał w Wilnie. Powiadano, że dla tych, którzy chcieliby zobaczyć się z Jego Ekscelencją bez stania w kolejce w kurii, była dodatkowa możliwość, a mianowicie nawiedzenie katedry o szóstej rano, kiedy to arcybiskup zasiadał w konfesjonale i czekał na petentów.

Czas na zmianę myślenia

Serdecznie zapraszamy do lektury naszego nowego biuletynu, w którym będziecie mogli przeczytać o uroczystościach w Toruniu, które odbyły się z okazji 74. rocznicy śmierci Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka - Założyciela naszego Zgromadzenia. Poza tym w biuletynie znajdziecie relacje opisujące nasze działania duszpasterskie, kilka ciekawych artykułów na temat św. Teresy i jej rodziny oraz najnowsze informacje z misyjnego Centrum Pastoralnego w Oruro.

Wezwanie do nawrócenia

Podejmując w niniejszej katechezie temat nawrócenia dotykamy samej istoty duchowego przeżywania Wielkiego Postu i przygotowania do Wielkanocy. Chcemy spojrzeć na nawrócenie w kontekście całego życia duchowego, w kontekście drogi duchowego zjednoczenie z Bogiem.

Nowe wyzwania w Centrum Pastoralnym

W tym roku początek był bardzo intensywny. Nałożyło się kilka wydarzeń, których nie mogło zabraknąć w naszym kalendarzu. Pierwszym oczywiście był Dzień Oruro – taki bardzo patriotyczny dzień, w którym przypominamy o odzyskanej wolności i niezależności miasta, które może poszczycić się piękną historią i pracowitością tutejszych górników. Pod koniec tego samego tygodnia już świętowaliśmy Karnawał. Jest to tak bardzo ważne wydarzenie, jak Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie.

Nie narzekajmy…

Kilka dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Aby uczestniczyć z tej okazji w Eucharystii, w Bazylice św. Piotra, czekałyśmy ponad godzinę. Kolorowy, barwny tłum osób Życia Konsekrowanego przewijał się w serpentynowej kolejce. Twarze wszystkich były radosne i uśmiechnięte. Wielu z nich wiekiem nie przekroczyło jeszcze trzydziestu lat.

Wzór kapłana na trzecie Tysiąclecie

W przeddzień 28. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej, zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie zmarłego proboszcza naszej parafii i kandydata na ołtarze.

Posługa kapłanów na tle przemian społecznych

Niezależnie od czasów, sytuacji społecznej i politycznej, kultury narodowej, w których przychodzi żyć i pełnić posługę kapłanom, podstawy ich duchowości i aktywności apostolskiej pozostają niezmienne. Są nimi duchowa więź z Chrystusem, która trwa i formuje się przez osobistą modlitwę, rozważanie słowa Bożego, życie Eucharystyczne.

Rodzina Martin_4

Niedziela. Z szeroko otwartych drzwi kościoła w Alencon zaczęła wypływać fala ludzka na ulicę. Pierwsze szeregi tejże fali stanowili ludzie, którzy mało co mieli do powiedzenia Panu Bogu. Na nich czekali już przed kościołem ci, którzy w ogóle nie doznawali potrzeby porozmawiania ze swoim Stwórcą.

Mistrzyni zaangażowanej wiary

Wiara nie może pozostać tylko na poziomie osobistych przekonań, lecz winna stać się całościowym oddaniem się Bogu. Winna przejawić się w formie osobistego  zaangażowania, przylgnięcia do poznanej prawdy i przyzwolenia, by nas pociągała ku nieskończonym horyzontom ukazywanym przez mądrość Bożą.

Biskup Szelążek – dzieciństwo i młodość

Adolf Piotr Szelążek pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej herbu Korczak. Urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu, na ziemi okupionej krwią męczenników za wiarę i za Ojczyznę. Miał dwóch braci: Władysława i Juliana. W wieku dwóch lat przeżył śmierć matki i młodszego brata.