„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

XI Tydzień Wychowania (2021)

„W blasku ojcostwa”

W dniach 12-18 września br, przeżywamy XI Tydzień Wychowania w Polsce. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Co roku przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie, a także płyta z prelekcjami, zaś księża biskupi wystosowują list pasterski. Tej inicjatywie dedykowana jest strona, która przez cały rok prezentuje materiały przydatne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.

Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

Warto w rozpoczętym Tygodniu Wychowania przywołać nauczanie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który przed święceniami kapłańskimi, w czasie rekolekcji  stworzył dekalog  życia wewnętrznego, 10 punktów. I był im wierny przez całe życie.

1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.
2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.
3. Pracuj systematycznie.
4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.
5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje.
7. Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie możecie uczynić.
8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.
9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie.
10. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę.

Niech Tydzień Wychowania w naszej Ojczyźnie przyniesie błogosławione i trwałe owoce w sercach i umysłach młodego pokolenia.

List Pasterski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce

Więcej materiałów na XI Tydzień Wychowania

 

 

 

Podziel się: