• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wzór kapłana na trzecie Tysiąclecie

W przeddzień 28. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej, zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie zmarłego proboszcza naszej parafii i kandydata na ołtarze. Inscenizację można było zobaczyć podczas mszy świętych o godz. 10:30 i 12:00.

Parafianie mieli okazję przypomnieć najważniejsze fakty z życia ks. Kazimierza Hamerszmita i modlić się o jego rychłą beatyfikację. Dzieci przywołały świadectwa osób, które doświadczyły łaski bliższego poznania księdza. Ten wyjątkowy kapłan przez całe swoje życie sercem pomagał potrzebującym i niósł dobroć wszystkim, których Bóg postawił na jego drodze. Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit to wzór kapłana na trzecie tysiąclecie.

Ada Rybak

Tekst inscenizacji o kandydacie na ołtarze:

Sługa Boży Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit-wzór kapłana na trzecie Tysiąclecie

Sługa Boży, ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit, to kapłan Bożej miłości, modlitwy, ofiary, miłosierdzia, dobroci i zaufania. Urodził się 12 lutego1916r. w Kołakach Kościelnych w rodzinie wiejskiego organisty. Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po egzaminie dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, święcenia kapłańskie przyjął 30 kwietnia 1939roku.

1 września 1939 roku nasza Ojczyzna została zaatakowana przez agresywnych wówczas sąsiadów – hitlerowskie Niemcy i rosyjską Armię Czerwoną. W tym czasie ksiądz Kazimierz pełnił posługę w parafii w Bakałarzewie. 7 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozach koncentracyjnych: Działdowo, Sachsenhausen i Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy: 22575. Rzeczywistość obozowa okazała się okrutna – poddawanie torturom, brak pożywienia, wykonywanie pracy ponad ludzkie siły. Na osobie księdza Kazimierza i innych współwięźniach przeprowadzano badania pseudomedyczne odporności na malarię.

29 kwietnia 1945 roku obóz w Dachau został oswobodzony przez żołnierzy amerykańskich. Interwencja świętego Józefa, do którego księża odprawiali nowennę o uwolnienie, okazała się skuteczna. W tym objawiła się cudowna opieka Bożej Opatrzności. Powrót do Polski nastąpił w kwietniu 1966 roku. W intencji syna Kapłana ciągle modliła się jego mama, która prosiła Boga, aby zwrócił syna z obozu, a w zamian wziął jej życie, które oddaje Bogu. I tak się stało, w 6. rocznicę powrotu księdza z obozu, zginęła w wypadku drogowym, wracając do domu z odpustu.

Ksiądz Kazimierz Hamerszmit posługiwał w wielu parafiach, między innymi: w Zambrowie, Grajewie, Ostrołęce, Augustowie, Łomży, w Suwałkach w parafii pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz w naszej parafii – św. Aleksandra. Pan powołał go do wieczności 5 lutego 1996 roku.

Sługa Boży pozostaje na zawsze w naszej pamięci, bo kochał Boga, Kościół, Ojczyznę. Sercem pomagał potrzebującym, niósł dobroć wszystkim, których Bóg postawił na Jego kapłańskiej drodze życia.

Wsłuchajmy się sercem i umysłem w świadectwa osób, które doświadczyły łaski bliższego poznania księdza Kazimierza:

• Wpatrywał się w życie Chrystusa i żył na co dzień  Chrystusem i dla Chrystusa, swoim przykładem życia prowadził nas do Boga.

• Świętobliwy kapłan, święty pasterz, który nie męczył się mówieniem o Bogu, bo Go miłował; nie męczył się pomaganiem drugiemu człowiekowi, bo go kochał.

• Ulubionym jego miejscem w Kościele był konfesjonał, najczęściej końcowy – przed kruchtą, gdzie poświęcał każdego dnia wiele godzin na pojednanie ludzi z Panem Bogiem.

• Prosił wiernych o modlitwę za kapłanów, by dobrze, po Bożemu wypełniali swoje obowiązki i swym przykładnym życiem pociągali ludzi do Boga.

• Za każdym razem, wchodząc do zakrystii lub wychodząc z niej, klękał z szacunkiem i bez pośpiechu, na chwilę modlitwy, krótkiej adoracji.

• Potrafił z niezwykłą  intuicją dostrzegać potrzebującego, znajdującego się w nieszczęściu, w biedzie. Wobec nikogo nigdy nie przeszedł obojętnie.

• Ulubieniec dzieci, dla których oprócz z serca płynącego kapłańskiego błogosławieństwa, w kieszeni miał zawsze cukierki.

• Sługa Boży ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit jest wzorem kapłana na Trzecie Tysiąclecie

• Dziś wszyscy wierni, zgromadzeni w tej świątyni, wznosimy prośbę: Sługo Boży, księże Kazimierzu, wstawiaj się do Boga za nami.

opr. inscenizacji s. Teresa Kalska CST

Podziel się: