• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Święta Teresa moja Przyjaciółka

Młodość sprawia, że człowiek poszukuje ideałów. Zachwyca się nimi, chce je osiągać, chce nimi żyć. Tak też było i w moim młodym życiu. Obserwując świat ludzkich działań i myśli rodziły się we mnie pragnienia przepełnione ideałami czasami może nawet tak wielkimi, że nie realnymi. Zadawałam sobie wiele pytań. Kim być? Jak żyć? Od Kogo czerpać wzorce? Rozważałam jaką chcę być, kto pomógłby mi w dążeniu do moich ideałów? Ze swego usposobienia byłam osobą towarzyską, otoczoną ludźmi, pełną pomysłów i szybkich działań. W modlitwie szukałam odpowiedzi na swoje życiowe pytania, jednak szukałam czegoś, a może raczej kogoś kto stanął by obok mnie i pomógł mi kształtować moje serce. Ktoś kto by mi towarzyszył, a zarazem był przykładem. Kogoś kto stałby się bardziej przyjacielem niż nauczycielem.

Mając 16 lat dzięki terezjance – a była to s. Agnieszka – usłyszałam o św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Pomyślałam sobie skoro Teresa nazywana jest „małą”, a mnie pociąga to co skromne, to może ona przyniesie mi odpowiedzi na wiele pytań, które nurtowały moje młode serce. Wtedy też dowiedziałam się, że św. Teresa opisała swoje wewnętrzne życie i ten „pamiętnik” jest dostępny jako książka „Dzieje duszy”. Lubiłam słuchać historii ludzi, tak więc i do dziejów duszy zabrałam się szybko. Kiedy przeczytałam „Dzieje Duszy” ogarnęła mnie myśl, która do dziś jest we mnie żywa. Teresa to dziewczyna – bo tak wtedy o niej pomyślałam – z którą mogłabym się zaprzyjaźnić i taką przyjaciółką chciałabym być dla innych.

Gdy ogłoszono św. Teresę Doktorem Kościoła po raz pierwszy pojawiła się we mnie myśl, że może i ja powinnam zostać Terezjanką, by już na zawsze być wierna przyjaźni Teresy. Dziś minęło 23 lata gdy podjęłam drogę życia zakonnego u sióstr Terezjanek i jestem przekonana, że tą która pociągnęła mnie za Jezusem była św. Teresa. Jestem przekonana, że św. Teresa tak jak obiecała zsyła z nieba deszcz różanych łask i w najbliższym czasie przez 150-lecie urodzin i 100-lecie od beatyfikacji pociągnie do swojej przyjaźni kolejne serca.

s. Laura Michalak CST

Podziel się: