• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rekolekcje w Berdyczowie

W dniach 26-28 stycznia 2024 roku we wspólnocie sióstr Terezjanek w Berdyczowie na Ukrainie odbyły się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Gwiazda drogą do prawdziwego skarbu”. Wzięły w nich udział dziewczęta z Berdyczowa i Łucka.

W czasie rekolekcji dziewczętom towarzyszyło wiele pytań. Kto był ich gwiazdą na drodze poznania Boga i dojrzewania w wierze? Jaką gwiazdą są i na jakim etapie duchowego rozwoju się znajdują? Co znaczy ich imię dla Pana Boga? Jakie mają pragnienia i kto je może wypełnić?

Podczas Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu młodzież zastanawiała się nad tym, co jest prawdziwym skarbem w życiu każdego człowieka. Poza tym dziewczęta dowiedziały się, że skarby wewnętrzne są cenniejsze od zewnętrznych, dlatego warto przychodzić i czerpać łaskę oraz światło od samego Jezusa.

Czas rekolekcji był urozmaicony różnymi aktywnościami: spotkaniami w grupach, przedstawieniem pantomimy, ręcznie wykonanym prezentem, zgadywaniem kolęd przy akompaniamencie pianina i fletu oraz wystawą dziecięcych zdjęć uczestniczek rekolekcji.

Cała wspólnota sióstr była zaangażowana w organizację tych dni. Siostry przygotowały treści rekolekcyjne, spotkania w grupach, posiłki i śpiewy, aby zapewnić obfity pokarm dla duszy i ciała.

Dziękujemy o. Witalij Kozak OCD i o. Józef Kucharczyk OCD za przewodniczenie Mszy Świętej, adoracje i spowiedź. Dzięki ich posłudze uczestniczki rekolekcji mogły doświadczyć miłości i bliskości dobrego Boga.

s. Aksana Szczypańska CST

Więcej zdjęć

Podziel się: